Občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie, dlhodobo pôsobiace v kultúre, môžu oddnes žiadať o dotáciu až do výšky 50-tisíc Eur. Sú to napríklad divadelné súbory, prevádzkovatelia kultúrnych priestorov alebo organizátori rôznych festivalov.

„Neziskový sektor tvorí dôležitú súčasť kultúry a má svoju nezastupiteľnú úlohu. Pomáha budovať miestne komunity, spája generácie a rôzne časti Slovenska. Pred spustením finančnej pomoci práve pre tento sektor, sme na ministerstve museli ešte upraviť legislatívu a dôsledne pripraviť dotačnú výzvu,“ povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

„Najdôležitejšie je, že je táto výzva je objektívna a nebude rozhodovať ľudský faktor, ale objektívne čísla. Znamená to, že ten, kto si poctivo viedol účtovníctvo za posledné roky, nebude mať problém ani s vyplnením formulárov. Výšku dotácie si preto dokáže každý vypočítať sám na stránke ministerstva,“ uviedla Zuzana Mišáková  (Mestské divadlo Trenčín).

„Myslím si, že toto je vôbec prvá výzva, ktorá reálne pomôže aj neziskovým organizáciám v oblasti kultúry. Tieto organizácie zaznamenali v roku 2020 taktiež nesmierny pokles príjmov, v dôsledku čoho je ohrozená realizácia nových projektov vrátane tých, ktoré možno boli podporené aj z Fondu na podporu umenia. Keďže ich spolufinancovanie by nebolo možné, peniaze by sa museli vrátiť. Verím, že táto dotácia pomôže opäť naštartovať činnosť občianskych združení, nadácií a neziskových organizácií v kultúre. Vnímam to ako pozitívny krok smerom k nezriaďovanej kultúre,“ povedala Veronika Gabčíková (Klub nezávislých divadiel).

Na webovej stránke ministerstva nájdu oprávnení žiadatelia potrebné informácie, ale aj odporúčania a odpovede na najčastejšie otázky. Ministerstvo na špeciálne zriadenej podstránke zverejnilo aj dotačnú kalkulačku, do ktorej žiadatelia podľa typu účtovníctva, zadajú všetky potrebné údaje. Na základe toho zistia, v akej výške majú nárok na dotáciu. Na podstránke je zároveň zverejnený celý postup pri podávaní žiadosti.

Žiadateľom dlhodobo profesionálne pôsobiacim v sektore kultúry ministerstvo preplatí formou dotácie preplatí 20% z ročných prevádzkových nákladov a 80 % medziročného rozdielu v príjmoch z kultúrnej činnosti, teda straty, ktoré im spôsobila pandémia ochorenia COVID-19.

Oprávnenými žiadateľmi budú subjekty. ktoré vznikli pred 1. januárom 2020, a to občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie fungujúce ako divadlá, profesionálne hudobné a tanečné telesá, prevádzkovatelia kultúrnych priestorov, organizátori rôznych kultúrnych workshopov vzdelávania. Výška požadovanej dotácie na jedného žiadateľa môže byť maximálne 50-tisíc eur a závisí od jeho špecifických finančných parametrov.

„Som úprimne rada, že na príprave tejto výzvy s nami spolupracovali zástupkyne a zástupcovia nezávislej kultúry, ktorým patrí moja vďaka,“ dodala ministerka kultúry.

 

Posledná aktualizácia: 31. marca 2021 / MKSR Admin

Zdieľať