Riaditeľ odboru medzinárodnej spolupráce a protokolu veľvyslanec Milan Cigáň a koordinátorka akcie EHMK – SR 2026 Gabriela Madrová vyzdvihli možné prínosy projektu EHMK – SR 2026, najmä jeho pozitívny vplyv na rozvoj spolupráce v oblasti kultúry a kreativity. Zdôraznili aj jeho presah na mestský rozvoj, rozvoj cestovného ruchu, dopravu, životné prostredie, vzdelávanie, sociálnu oblasť a pod.

Podstatou projektu je príprava významného kultúrneho programu so silným európskym prvkom, ktorého kvalitu z pohľadu požadovaných kritérií vyhodnotí skupina nezávislých odborníkov. Žiadosť musí v termíne do 31. októbra 2020 predložiť mesto, ktoré môže k spolupráci na projekte prizvať aj svoje okolité oblasti.

V nadväznosti na Informačný deň zo 17. januára 2020 zástupcovia rezortu kultúry vyzdvihli významný prínos projektu Košice – EHMK 2013. Zároveň poukázali na rakúskeho víťaza projektu EHMK 2024, Bad Ischl – Salzkammergut, ktorý je ukážkovým príkladom možnosti spolupráce mesta, obce a celého regiónu pri realizácii projektu.

Predstavitelia ministerstva úprimne ocenili záujem predstaviteľov ZMOS o projekt EHMK – SR 2026, ako aj ich vklad do procesu šírenia informácií o možných výhodách projektu pre mesto, obec, región i celú SR. Účasťou na zasadnutí Komory miest Ministerstvo kultúry SR pokračuje v procese informovania zainteresovaných aktérov, miest a obcí v SR o možnostiach zapojenia sa do projektu EHMK – SR 2026. Táto vlajková kultúrna iniciatíva EÚ oslávi v roku 2020 svoje 35. výročie.

Posledná aktualizácia: 11. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať