Cieľom prvej návštevy odborníkov ministerstva kultúry zo Sekcie kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka Ministerstva kultúry SR boli významné kultúrne inštitúcie v Prešove, Košiciach, ale aj hrad Krásna hôrka a kaštieľ v Betliari.

Rezort kultúry začína s implementáciou politiky vlády v oblasti kultúry prvými krokmi pri obnove a zachovaní kultúrnych pamiatok.

Odborná sekcia ministerstva sa stretla s riadiacimi pracovníkmi inštitúcií a vykonala obhliadky objektov.  „Cieľom našej prvej pracovnej cesty bola identifikácia problémov a zadefinovanie možností nápravy. Zistiť aký je skutkový stav priamo na mieste je základom pre ďalšie plány a aktivity ministerstva,“ povedal generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka MK SR Peter Lukáč.

V Prešove bolo cieľom návštevy odborníkov ministerstva Slovenské technické múzeum (STM) – Múzeum Solivar v Prešove. „Solivar je významný komplex, ktorý má obrovský potenciál. Po tohtoročnom dokončení rekonštrukcie objektu Varne František, ktorá je súčasťou areálu múzea, pritiahne Solivar určite viac návštevníkov. Pozornosť je preto potrebné venovať aj vhodnej obslužnej infraštruktúre,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka Peter Lukáč.

 

Ministerstvo kultúry ponúklo múzeu súčinnosť pri získavaní prostriedkov na vybudovanie parkoviska pri tejto unikátnej technickej pamiatke zapísanej do zoznamu národného kultúrneho dedičstva.

Kroky odborníkov MK SR viedli aj do Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Prešove. Tá požaduje výstavbu novej budovy. V porovnaní s plánovanými finančnými prostriedkami však aktuálne odhadovaná cena realizácie vzrástla o viac ako 80 %. Rezort preto odporúča prepracovanie projektu v rámci možností dostupného financovania.

 

Mapovanie reálneho stavu pokračovalo v Národnom divadle Košice a ďalej na pôde Slovenského technického múzea v Košiciach (STM). V pozornosti ministerstva kultúry je aj Múzeum letectva v Košiciach. Rezort kultúry by bol rád nápomocný pri obnove kupoly planetária a sanácie strechy Múzea letectva.

Podporu ministerstva majú aj spoločné plány STM a Štátnej vedeckej knižnice. V plánoch MK SR je vystavať nový depozitár, ktorý by využívali obe inštitúcie – Slovenské technické múzeum v Košiciach a Štátna vedecká knižnica v Košiciach.

 

Ďalšia návšteva odborníkov ministerstva kultúry viedla do kaštieľa v Betliari a na hrad Krásna Hôrka. Obnova hradov, zámkov a kaštieľov patrí medzi priority rezortu. „Práve tu mimoriadne pociťuje ministerstvo kultúry dlhodobý investičný dlh Slovenska v oblasti obnovy hradov, zámkov a kaštieľov. Zámer sprístupniť čo najskôr dolný a stredný hrad po obnove Krásnej Hôrky si bude vyžadovať ďalšie kapitálové zdroje ministerstva,“ skonštatovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová.

 

Posledná zo zastávok odborníkov sekcie kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka viedla na Gotickú cestu na Gemeri. Tu sa nachádza niekoľko ďalších objektov mimoriadneho historického významu. Odborníci ministerstva navštívili národnú kultúrnu pamiatku Evanjelický kostol v Štítniku a národnú kultúrnu pamiatku Evanjelický kostol v Koceľovciach. „Kultúrno-turistická trasa „Gotická cesta Gemer“ má obrovský význam nielen pre slovenskú kultúru, ale aj turizmus. Rezort kultúry tu vidí prienik pre spoluprácu s novovzniknutým ministerstvom cestovného ruchu,“ poznamenala ministerka kultúry Martina Šimkovičová.

 

Ministerstvo kultúry bude pokračovať v kontrolách národných kultúrnych pamiatok a vzácnych objektov historického kultúrneho dedičstva aj v ďalších regiónoch Slovenska.

 

     

Posledná aktualizácia: 2. apríla 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať