Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na účel obnovy, ochrany, a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Výzva sa zameriava na podporu projektov zameraných na realizáciu obnovy národnej kultúrnej pamiatky alebo prípravu a realizáciu reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky vrátane národnej kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a na podporu projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Aktuálne zverejnené výzvy sa týkajú všetkých podprogramov programu Obnovme si svoj dom:

1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave

1.5 Komplexná obnova pamiatok s prioritou ochrany a obnovy

1.6 Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok

Termín na predkladanie žiadostí je do 30. novembra 2023

Informácie k jednotlivým výzvam sú zverejnené – https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/dotacie-mk-sr/dotacie-2024/

 

Posledná aktualizácia: 13. októbra 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať