V rámci balíka pandemickej finančnej pomoci poskytovanej cez Ministerstvo kultúry SR je aktuálne otvorená výzva COVIDových dotácií pre fyzické osoby – profesionálky a profesionálov pôsobiacich v kultúre a kreatívnom priemysle. Možnosť požiadať o túto dotáciu trvá do konca tohto kalendárneho mesiaca. 

“Vďaka našej aktuálnej výzve sme medzi profesionálky a profesionálov pôsobiacich v kultúre a kreatívnom priemysle doteraz prerozdelili takmer 1 milión eur. Dotačná výzva pokračuje do konca júna a všetky prijaté žiadosti spracúvame priebežne, aby sa finančná pomoc žiadateľom a žiadateľkám dostala čo najskôr. O sume celkovej podpory budeme informovať po spracovaní všetkých žiadostí,” zhodnotila doterajší priebeh aktuálnej dotačnej výzvy na zmiernenie dopadu pandémie COVID-19 na kultúrny sektor  ministerka kultúry Natália Milanová.

Výzva bola oficiálne spustená 3. mája a žiadosti o dotáciu je možné predkladať do 30. júna 2021 (vrátane) cez dotačný systém ministerstva. Oprávnenými žiadateľmi a žiadateľkami sú fyzické osoby (profesionálni umelci a umelkyne alebo iní profesionáli a iné profesionálky pôsobiace v kultúre) vykonávajúce dlhodobo činnosť v sektore kultúry a  kultúrno-kreatívneho priemyslu, ktoré majú medziročný pokles príjmov min. o 30%.

Uzávierka zápisu žiadateľov a žiadateliek do evidencií FPU

Jednou z podmienok na podanie žiadosti o dotáciu je zápis žiadateľov a žiadateliek do evidencie  profesionálnych umelcov alebo evidencie iných profesionálov v kultúre. Obe evidencie v súčasnosti na základe zákona vedie Fond na podporu umenia a administratívny proces zápisu žiadateľa alebo žiadateľky do evidencie prebieha cez registračný systém FPU.

Fyzické osoby pôsobiace v kultúre a kreatívnom priemysle, ktoré sa chcú uchádzať o COVID dotáciu, a doteraz nepožiadali o zápis do evidencie profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre (EPU), musia stihnúť podanie žiadosti o zápis najneskôr 10. júna. Upozornil na to Fond na podporu umenia (FPU), ktorý evidenciu vedie. Všetky schválené žiadosti o zápis do EPU budú mať pridelené číslo zápisu najneskôr v stredu 30. júna v predpoludňajších hodinách, t.j. v posledný deň, do ktorého je možné s prideleným číslom zápisu do EPU požiadať o dotáciu. FPU preto odporúča všetkým žiadateľom a žiadateľkám, aby žiadosť o zápis do EPU neodkladali na posledný možný termín a podali ju čo najskôr.

Fyzické osoby pôsobiace v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle sa môžu do evidencie zapísať podľa postupu na webstránke FPU: https://www.fpu.sk/ziadost-o-zapis-do-evidencie

Evidencia profesionálnych umelcov a evidencia iných profesionálov v kultúre je verejne prístupná, svoj zápis si môžu následne skontrolovať TU: https://podpora.fpu.sk/evidencia

Podmienky a výška dotácie

Jednou z podmienok, ktorú musia žiadatelia a žiadateľky splniť, je podané daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2019 a rok 2020. Dosiahnutý príjem žiadateľov a žiadateliek za rok 2019 musí byť minimálne vo výške 4000 eur. Maximálny príjem za rok 2020 nemôže byť viac ako 20 394 eur v prípade fyzických osôb uplatňujúcich si paušálne výdavky a 13 596 eur v prípade fyzických osôb uplatňujúcich si preukázateľné daňové výdavky.

Splnenie podmienok získania dotácie si žiadateľ alebo žiadateľka overí samostatne vyplnením svojich individuálnych finančných ukazovateľov do formuláru dotačnej kalkulačky podľa typu uplatňovaných výdavkov. Nakoľko ide o verejné zdroje, ministerstvo kultúry zohľadňuje princíp zásluhovosti – kto do systému sociálneho poistenia v roku 2020 napriek pandémii platil sociálne odvody v určenej výške, má nárok na vyššiu dotáciu. V prípade, ak žiadateľ alebo žiadateľka za kalendárny rok 2020 nezaplatil či nezaplatila sociálne odvody minimálne vo výške 6-násobku minimálnych odvodov za rok 2020, t. j. 1 007,36 €, výška dotácie je 4 000,-€. Ak žiadateľ alebo žiadateľka za kalendárny rok 2020 preukázateľne zaplatil alebo zaplatila sociálne odvody minimálne vo výške 1 007,36 €, výška dotácie je 6 000,-€.

Všetky potrebné informácie k výzve zverejnilo ministerstvo kultúry na svojej webstránke.  https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/dotacie-mk-sr/covid-dotacie-pre-profesionalky-a-profesionalov-posobiacich-v-kkp/

Posledná aktualizácia: 8. júna 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať