Sčítanie obyvateľstva, ktoré sa začína už o necelé dva týždne, zabezpečí okrem iného aj  lepšie cielenie podpory kultúry pre majoritu a minoritu. Prihlásenie sa k svojej národnosti a materinskému jazyku je podľa predstaviteľov ministerstva kultúry dôležitým základom pre tvorbu politík, a to aj v oblasti kultúry.

„Je preto neštandardné, aby sa v tak krátkom čase pred sčítaním robili dramatické zmeny  práve pri možnosti uvedenia dvoch národností,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva kultúry. Dodáva, že takéto zmeny by sa nemali diať bez odbornej diskusie všetkých dotknutých strán.

„Považujem za veľmi nešťastné, ak by sa možnosť označiť dve národností na poslednú chvíľu zrušila, pretože nám umožňuje dotvárať si ucelenejší obraz o identitách v našej krajine. Zároveň je dôležité, aby túto možnosť mali napríklad zmiešané rodiny,“ povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

Návrh na zmenu Štatistický úrad SR realizuje v skrátenom pripomienkovom konaní, čo v konečnom dôsledku ovplyvní možnosť verejnosti, ale aj ministerstiev, vyjadriť sa ku návrhu. Paradoxom je, že Štatistický úrad SR sa spolu s odbornou verejnosťou, ale aj zástupcami menšín, zaoberal možnosťou uvedenia dvoch národností dlhodobo, a to aj prostredníctvom pracovnej skupiny a pravidelného prerokovávania vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny. „Preto sme mnohí ostali zaskočení z nečakaného rozhodnutia orgánu štátnej správy, ktorý sa zaoberá štatistickými zisťovaniami,“ dodala štátna tajomníčka. V tejto súvislosti poslala Zuzana Kumanová taktiež list predsedovi Štatistického úradu SR Alexandrovi Ballekovi.

Ministerstvo kultúry vyjadrilo snahu o podporu čo najpresnejšieho zozbierania údajov v sčítaní ešte koncom minulého roka. Toto úsilie sa opiera aj o programové vyhlásenie vlády. V ňom sa koaliční partneri zaviazali, že národnostným menšinám budú vytvárané možnosti na zachovanie ich kultúry, jazyka a tradícií.

Posledná aktualizácia: 4. februára 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať