Ministerka kultúry Natália Milanová v pondelok 30. mája 2022 prevzala pre svoj rezort z rúk predsedníčky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Kataríny Surmíkovej Tatranskej titul Efektívny používateľ modelu CAF. 

Odovzdanie certifikátu je zavŕšením procesu implementácie modelu CAF v podmienkach Ministerstva kultúry SR v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Proces implementácie

Ministerstvo kultúry realizovalo proces implementácie modelu CAF od septembra 2020. Počas 20 mesiacov implementácie prešiel rezort fázou samohodnotenia a zlepšovania.

Celý proces bol ukončený Externou spätnou väzbou modelu CAF, ktorá zhodnotila správnosť a efektívnosť jednotlivých procesov a krokov, ktoré ministerstvo pri implementácii modelu CAF vykonalo. Počas hodnotenia ministerstvo preukázalo svoj pozitívny prístup k procesnému riadeniu, napĺňanie princípov výnimočnosti a správne smerovanie k trvalému zlepšovaniu. Výsledkom tohto externého hodnotenia bolo odporúčanie udeliť ministerstvu titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Získanie titulu znamená pre rezort kultúry pozitívnu motiváciu v plnení aktivít z Akčného plánu zlepšovania podľa modelu CAF a v realizácii II. fázy implementácie modelu CAF v rámci udržateľnosti projektu.

Posledná aktualizácia: 30. mája 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať