Na webovej stránke ministerstva nájdu už teraz oprávnení žiadatelia potrebné informácie, ale aj najčastejšie otázky a odpovede či odporúčania. Ministerstvo na špeciálne zriadenej podstránke zverejnilo aj dotačnú kalkulačku, do ktorej žiadatelia, podľa typu účtovníctva, vpíšu všetky potrebné údaje. Na základe toho zistia, v akej výške majú nárok na dotáciu. Na podstránke je zároveň zverejnený aj celý postup pri podávaní žiadosti. Výzvu ministerstvo kultúry spustí v najbližších dňoch a oprávnení žiadatelia si tak dovtedy môžu predpripraviť potrebné náležitostí.

Žiadateľom dlhodobo profesionálne pôsobiacim v sektore kultúry ministerstvo cez dotáciu preplatí 20% ročných prevádzkových nákladov a 80 % medziročného rozdielu v príjmoch z kultúrnej činnosti, ktorých príčinou je pandémia COVID-19.

Oprávnenými žiadateľmi budú občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie fungujúce ako divadlá, profesionálne hudobné a tanečné telesá, prevádzkovatelia kultúrnych priestorov, organizátori rôznych kultúrnych workshopov a vzdelávania, ktoré vznikli pred 1.1.2020 a dlhodobo pôsobia v rámci sektora kultúry. Maximálna výška požadovanej dotácie na jedného žiadateľa môže byť 50 000 EUR, a to vždy na základe jeho špecifických finančných parametrov.

 

Posledná aktualizácia: 3. marca 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať