Svetová konferencia UNESCO

Ministri kultúry a vzdelávania dnes na Svetovej konferencii UNESCO o kultúrnom a umeleckom vzdelávaní v Abú Dhabí prijali revidovaný Rámec UNESCO pre vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia. Slovensko na konferencii zastupovala ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová.

Revidovaný rámec je príležitosťou na posilnenie globálneho konsenzu týkajúceho sa prepojenia kultúry a vzdelávania a na presadenie integrovaných politík v oblasti kultúry a vzdelávania. V tomto prípade ide o zavŕšenie dlhodobého procesu, ktorý je postavený na Cestovnej mape pre umelecké vzdelávanie prijatej v Lisabone (2006) a Soulskej agende s názvom Ciele rozvoja umeleckého vzdelávania (2010).

Slovenská ministerka kultúry na konferencii vystúpila na tému kvalitného celoživotného vzdelávania v kultúre. Vo svojom príspevku vyzdvihla potrebu zachovania jedinečnosti kultúrnych prejavov a význam kultúrneho vzdelávania pri formovaní kultúrnej identity.

„Kultúra a umenie sú neoddeliteľnou súčasťou holistického rozvoja osobnosti. Kultúra je jadrom toho, čo nás robí ľuďmi a poskytuje základ pre našu vnútornú integritu, hodnoty, aj pre vzťahy medzi nami a prírodou. Kultúra nám dáva zmysel pre identitu a schopnosť rešpektovať druhých. Toto vedie k celkovému blahu jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti,“ povedala po prijatí revidovaného rámca ministerka Šimkovičová.

Celý text prijatého revidovaného Rámca UNESCO pre vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia nájdete tu: https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2024/02/WCCAE_UNESCO%20Framework_EN.pdf

Na konferencii v Spojených arabských emirátoch sa zúčastnilo 940 hostí zo 125 krajín sveta, z toho 82 ministrov alebo ich zástupcov.

Svetová konferencia UNESCO

Posledná aktualizácia: 15. februára 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať