Ministerka kultúry Natália Milanová sa osobne zúčastnila na zasadnutí Rady Európskej únie pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport (EYCS), ktoré sa uskutočnilo v pondelok 4. apríla v Luxemburgu. 

Zasadnutie poznačené vojnou na Ukrajine

Zasadnutie výrazne ovplyvnila aktuálna situácia na Ukrajine. Témou diskusie boli v tejto súvislosti okrem iného opatrenia na ochranu kultúrneho sektora a jeho aktérov ovplyvnených vojnou. Členské štáty si navzájom vymenili informácie o opatreniach, ktoré prijali v oblasti kultúry v reakcii na situáciu na Ukrajine. Následne diskutovali o tom, ako môže EÚ prispieť k podpore odborníkov v oblasti kultúry, kultúrneho dedičstva a médií zasiahnutých vojnou.

Online vystúpenie ukrajinského ministra kultúry

Na zasadnutí vystúpil prostredníctvom videohovoru aj ukrajinský minister kultúry Oleksandr Tkachenko, ktorý zdôraznil, že ruská propaganda sa naďalej šíri prostredníctvom ruských médií a Ruského baletu. Členské štáty vyzval k zablokovaniu týchto médií, na ukončenie spolupráce s ruskými štátnymi kultúrnymi inštitúciami, zhabanie majetku, rozšírenie sankcií, podporu ukrajinských médií a financovanie obnovy kultúrneho dedičstva po vojne. V mene prezidenta Zelenského pozval prítomných ministrov na Ukrajinu, aby osobne videli vojnové hrôzy páchané na ukrajinskej kultúre.

Európska komisia mobilizuje program Kreatívna Európa na pomoc Ukrajine

Európska komisia počas zasadnutia zdôraznila mobilizovanie programu Kreatívna Európa, ku ktorému je od roku 2016 pridružená aj Ukrajina. Program Kreatívnej Európy sa aktuálne špeciálne zameriava na ochranu ukrajinských umelcov, KKP a kultúrneho dedičstva. Kreatívna Európa tiež pripravuje na rok 2023 výzvu pre Ukrajinu a jej umelcov na podporu výmeny skúseností a posilnenie ochrany kultúrneho dedičstva.

Slovensko a jeho kroky na podporu Ukrajiny a jej kultúry

Ministerka kultúry Natália Milanová na zasadnutí osobne informovala o opatreniach, ktoré Slovensko prijalo na pomoc Ukrajine v oblasti kultúry. Pripomenula, že MK SR a jeho organizácie prerušili spoluprácu s ruskými štátnymi kultúrnymi inštitúciami. Zdôraznila tiež, že rezort kultúry poskytol svoje ubytovacie kapacity pre utečencov, pričom tiež evakuoval a ujal sa 90tich žiakov a žiačok z ukrajinských umeleckých škôl a ich rodinných príslušníkov, ktorým vytvára zázemie a umiestňuje ich na slovenských umeleckých školách. Ako ministerka kultúry pripomenula, Slovensko tiež ponúklo Ukrajine pomoc vo forme dočasného bezpečného uloženia predmetov kultúrnej hodnoty a rozhodlo o zastavení vysielania Russia Today a šírenia spravodajstva agentúry Sputnik.

Ministerstvo kultúry SR zároveň oslovilo UNESCO, aby sa 45. zasadnutie Výboru pre svetové kultúrne dedičstvo nekonalo v Kazani a aby Ruskej federácii bolo pozastavené členstvo v UNESCO.

Slovensko počas zasadnutia tiež informovalo o udelení titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 mestu Trenčín.

Závery zasadnutia

Členské štáty Rady EYCS zároveň prijali počas zasadnutia závery o posilnení medzikultúrnych výmen prostredníctvom mobility umelcov a kultúrnych a kreatívnych pracovníkov a prostredníctvom viacjazyčnosti v digitálnom veku. Prijali tiež závery o budovaní európskej stratégie pre ekosystém kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Posledná aktualizácia: 6. apríla 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať