Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo 4. novembra proces verejného vypočutia na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky Umeleckého súboru Lúčnica. Záujemcovia a záujemkyne o túto pozíciu môžu posielať svoje prihlášky už iba jeden týždeň – do 6. decembra 2021. 

Nové vedenie súboru

Predpokladaný termín nástupu nového generálneho riaditeľa alebo novej generálnej riaditeľky je január 2022. Ministerstvo kultúry ako zriaďovateľ Umeleckého súboru Lúčnica očakáva od úspešného uchádzača alebo úspešnej uchádzačky efektívne riadenie súboru; profesionálne projektové riadenie a tvorbu rozpočtu na základe princípov programového rozpočtovania; optimalizáciu organizačnej štruktúry a pracovných pozícií; návrh fungovania scény Domu umenia v Piešťanoch; stratégiu efektívneho využívania pridelených verejných finančných zdrojov a získavania ďalších finančných príjmov mimo štátneho rozpočtu; návrh efektívnej a transparentnej spolupráce s nadáciou Pro lúčnica a aktívnu spoluprácu s MK SR pri vytvorení dlhodobo udržateľného plánu rozvoja US Lúčnica formulovaním plánu organizácie na 9 rokov ako výsledok širokej odbornej diskusie.

Proces verejného vypočutia sa riadi pravidlami novej smernice MK SR, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Všetky informácie o procese verejného vypočutia nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o procese verejného vypočutia a v novej smernici (Smernica MK SR č. 9/2021) o procese verejného vypočutia. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania. Do výsledku procesu verejného vypočutia, resp. do konca decembra 2021, je dočasne poverený vedením Lúčnice Marián Turner.

Kultúrny fenomén Lúčnica

Umelecký súbor Lúčnica je nositeľom najvyšších domácich i medzinárodných ocenení. Symbolizuje originálnu kultúru slovenského národa, ktorý je jedinečný vo svojich tanečných, inštrumentálnych a vokálnych prejavoch. Slovenské ľudové umenie našlo v Lúčnici svojho autentického reprezentatívneho predstaviteľa, ktorý rozdáva unikátne a neopakovateľné plody bohatej tradície publiku doma i v zahraničí. Je umeleckým a generačným spojivom medzi tradíciami minulosti a prítomnosťou. Lúčnica dostala do svojho rodného listu dve charakteristiky. Prvou je večná mladosť stelesnená členmi a členkami súboru – študentmi a študentkami bratislavských vysokých a stredných škôl, ktorých sa od začatia aktívnej činnosti v roku 1948 vystriedalo v súbore vyše 2000. Druhou charakteristikou je umelecké smerovanie súboru, ktorého prameňom tvorby je tradičné ľudové umenie a jeho jedinečné profesionálne javiskové spracovanie v tvorbe umeleckého šéfa a hlavného choreografa súboru prof. Štefana Nosáľa. Lúčnica svojím špičkovým umením, krásou, mladosťou a výbušným temperamentom očarila publikum nielen doma, ale aj vo vyše 60-tich štátoch Európy, Ázie, Afriky, Ameriky a Austrálie. Stala sa kultúrnym fenoménom a diplomatom vlastnej krajiny, reprezentujúc Slovensko (pred rokom 1993 aj Československo) tým najuniverzálnejším jazykom – vlastnou originálnou národnou kultúrou, ktorá nepotrebuje tlmočníka.

Legenda Lúčnice – Prof. Štefan Nosáľ

Takmer celá história súboru je úzko spojená s osobnosťou prof. Štefana Nosáľa – tanečníka, sólistu, umeleckého vedúceho a choreografa Lúčnice v rokoch 1949 – 2017. Jeho umelecký génius a osobitá invencia a vitalita vytvarovala z Lúčnice špičkové teleso. Vytvoril viac ako 100 choreografií a celovečerných programov.

Posledná aktualizácia: 29. novembra 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať