Pripravte sa na nevšedný zážitok, magická atmosféra múzeí a galérií do neskorej noci!

Prichádza celoeurópske podujatie pod záštitou Rady Európy, spojené s oslavami Medzinárodného dňa múzeí. Magická atmosféra múzeí a galérií bude trvať až do neskorej noci a prinesie bohatý program pre všetkých návštevníkov.

Táto udalosť je určená pre deti, dospelých, milovníkov umenia aj pre tých, čo naše múzeá a galérie ešte nenavštívili.

Uvidíte zaujímavé prehliadky expozícií a výstav, animácie, workshopy, prednášky, živé vystúpenia.

Spoločná vstupenka do inštitúcií BSK
Špeciálne vstupenka na podujatie, zakúpená v 1. navštívenej inštitúcii, platí do všetkých ďalších v BSK (deti do 12 rokov, osoby ZTP a seniori nad 65 zdarma)
V prípade návštevy len 1 inštitúcie si návštevník môže zakúpiť len riadnu vstupenku podľa cenníka konkrétneho múzea / galérie
Inštitúcie, ktoré poskytujú vstup zdarma sú akceptované

Program múzeí Slovenského národného múzea nájdete:

https://www.snm.sk/muzea-snm/prirodovedne-muzeum/prirodovedne-muzeum/navstivte/podujatia?clanok=noc-muzei-a-galerii-2024-v-snm-a-bratislavskom-kraji#menu

Program podujatí nájdete:

https://www.nmag.sk/

Príďte a zažite magickú atmosféru našich múzeí a galérií! Poznanie je zábava.

Posledná aktualizácia: 17. mája 2024 / MKSR Admin

Zdieľať