Ministerstvo kultúry sa v spolupráci so štatistickým úradom podieľa na novej podpornej kampani ku sčítaniu obyvateľstva. Kampaň vyzýva obyvateľov a obyvateľky Slovenska na prihlásenie sa ku svojej národnosti. Ide o jednu z ďalších spoločných aktivít ministerstva kultúry a štatistického úradu.

Elektronické sčítanie obyvateľstva sa končí 31. marca. Samotné sčítanie sa však po tomto dátume dostane do svojej druhej fázy, kedy sa naplno rozbehne asistované sčítanie pre osoby,  ktoré nie sú v stave samosčítať sa elektronickou formou.

„Vyjadrenie národnosti pri sčítaní pomôže lepšie poznať národnostnú skladbu obyvateľstva a zároveň nám umožní vnímať rôznorodosť Slovenska. Preto som rada, že aj cez príbehy rôznych ľudí podporujeme informovanosť o sčítaní. V novej podpornej kampani pripravenej v spolupráci so štatistickým úradom sú ľudia, ktorí žijú svoju viacnásobnú etnickú identitu a vnímajú ju ako obohatenie,“ uviedla štátna tajomníčka Zuzana Kumanová.

„Možnosť sčítať sa sám, vyplnením elektronického formulára, bude už len niekoľko dní. Bez toho, aby niekto narušil vaše súkromie, s minimom času (vyplnenie zaberá necelých 7 minút) a s možnosťou uviesť príslušnosť k národnosti či národnostiam, na základe vlastného rozhodnutia. Týmto tak každý obyvateľ a obyvateľka splnia svoju povinnosť aj právo sčítať sa a prispejú k získaniu kvalitných a aktuálnych údajov o Slovensku a jeho obyvateľoch,“ vyhlásila Ľudmila Ivančíková, odborná garantka projektu Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021.

Okrem podpornej kampane, ktorú môžu  oddnes diváci vidieť na obrazovkách Rozhlasu a televízie Slovenska, pripravil Štatistický úrad Slovenskej republiky 15 minútový dokument „Nebojím sa povedať, kto som“. Dokument nabáda obyvateľov, aby sa nebáli vyplniť otázku o národnosti a zároveň poskytuje morálnu záruku autorít štátu, že údaje zo sčítania nebudú zneužité. Dokument podporila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová či štátna tajomníčka ministerstva kultúry Zuzana Kumanová, ktoré sú taktiež jeho súčasťou. Diváci môžu dokument sledovať od apríla na RTVS, teda v čase asistovaného sčítania, ktoré je určené práve pre starších obyvateľov a marginalizované rómske komunity. Obe skupiny potrebujú morálnu záruku, že ich údaje budú v bezpečí.

Ministerstvo kultúry vyjadrilo snahu o podporu čo najpresnejšieho zozbierania údajov v sčítaní ešte koncom minulého roka. Toto úsilie sa opiera aj o programové vyhlásenie vlády. V ňom sa koaliční partneri zaviazali, že národnostným menšinám budú vytvárané možnosti na zachovanie ich kultúry, jazyka a tradícií.

Video je dostupné na YouTube MK SR

Posledná aktualizácia: 31. marca 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať