Ministerka kultúry Natália Milanová dnes oficiálne zapísala do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska šesť nových prvkov. 

K existujúcim 26 prvkom najnovšie pribudli:

  • Skalický trdelník
  • Jánošíkovská tradícia
  • Tance s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej oblasti
  • Črpáky
  • Goralská kultúra
  • Karička z Parchovian

“Slovensko je nesmierne bohaté na pestré tradície a zoznam, ktorý dnes podpisujem, je toho dôkazom. Verím, že k nim postupne pribudnú aj ďalšie unikátne prvky, lebo núdzu o ne ozaj nemáme,” vyjadrila sa počas dnešného slávnostného podpisu ministerka kultúry Natália Milanová. “Slávnostnými okamihmi ako je aj tento dnešný, prispievame k tomu, aby boli naše tradície a zvyky zachované pre ďalšie generácie, čo je obzvlášť dôležité pre identitu a históriu krajiny a národa,” dodala na záver.

V zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku máme zapísané celkom štyri aktivity.

V polovici decembra sa na 16. zasadnutí Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO v Paríži bude rozhodovať aj o zápise prvku Sokoliarstvo, živé dedičstvo do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Slovenská republika by sa tak mala pripojiť k medzinárodnej nominácii tohto prvku, ktorú predkladajú Spojené arabské emiráty.

Viac informácií o jednotlivých prvkoch nájdete na: https://www.ludovakultura.sk/zoznamy-nkd-slovenska/reprezentativny-zoznam-nehmotneho-kulturneho-dedicstva-slovenska/

Posledná aktualizácia: 3. decembra 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať