Viacero opatrení na uľahčenie situácie pre rádiá počas koronakrízy prináša novela zákona o vysielaní a retransmisii, ktorú dnes schválila národná rada. Zámerom ministerstva kultúry bolo vyrovnať podmienky pre vysielateľov s licenciou (súkromné rádiá) s podmienkami verejnoprávneho vysielateľa, ktorý už v súčasnosti má viacero programových služieb. Novela umožní rádiám pripraviť sa na technologické zmeny, ktoré prinesie prechod na digitálne vysielanie. V praxi to znamená, že rádiá budú môcť vlastniť viacero programových služieb a lepšie využívať frekvenčné spektrum pri zachovaní duálneho systému vysielania a plurality vysielania. 

Novela zákona o vysielaní a retransmisii prináša aj tzv. COVID-ové opatrenia pre rádia, ktoré im majú zaistiť väčšie príjmy z mediálnej komerčnej komunikácie. Zjednodušujú sa pravidlá umiestňovania produktov za odplatu v rozhlasových programoch. Do vysielacieho času vyhradeného reklame sa nebude započítavať dlhšie reklamné oznámenie a ani výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku. Uvoľnia sa tiež podmienky vysielania sponzorovaných programov.

Zmení sa úprava pri prevode a prechode licencie, čo umožní udržať napríklad krachujúce rádio pokračovaním v licencii.

Prijaté zmeny začnú platiť od 1. januára 2021.

Posledná aktualizácia: 24. novembra 2020 / Komunikácia Protokol

Zdieľať