Ministerka kultúry Natália Milanová sa stretla s novým riaditeľom Literárneho informačného centra (LIC) Pavlom Sibylom, ktorý osobitne vyzdvihol transparentné a otvorené výberové konania ministerstva kultúry.

Ocenenie transparentných výberových konaní

Jedným z posledných ukončených výberových konaní na nové vedúce pozície zriaďovaných inštitúcií Ministerstva kultúry SR bolo výberové konanie na nové vedenie Literárneho informačného centra. Novým riaditeľom tejto organizácie sa stal Pavel Sibyla.

Nový riaditeľ sa v utorok 11. januára 2022 osobne stretol s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou. Išlo o jeho prvé pracovné stretnutie s ministerkou potom, čo pred pár dňami nastúpil do funkcie. Pavel Sibyla počas stretnutia osobitne vyzdvihol transparentné a otvorené výberové konania, prostredníctvom ktorých ministerstvo kultúry hľadá štatutárov a štatutárky svojich zriaďovaných inštitúcií. Ako zároveň uviedol, počas svojich prvých dní vo funkcii riaditeľa LIC sa začína oboznamovať s celým rozsahom činnosti organizácie. Okrem iného ocenil mladý, pre prácu zanietený kolektív Literárneho informačného centra.

Výberové konanie sa opakovalo

Do predchádzajúceho výberového konania, ktoré bolo vyhlásené 30. apríla 2021, sa prihlásili dvaja uchádzači, pričom jeden z nich dobrovoľne počas procesu odstúpil a druhý nebol komisiou odporučený na post riaditeľa. Výberový proces sa preto zopakoval. Nové výberové konanie bolo vyhlásené 25. augusta 2021 s uzávierkou podávania prihlášok do 27. septembra 2021. Do výberového konania prišli kompletné prihlášky od troch uchádzačiek a dvoch uchádzačov. Na základe posúdenia životopisov,  projektov,  motivačných listov a hĺbkových pohovorov výberová komisia pozvala do tretieho kola všetkých prihlásených. Po neverejnom a verejnom kole (3. novembra  a  5. novembra 2021) a po následnom vyhodnotení výberového konania výberová komisia odporučila ministerke kultúry Natálii Milanovej vymenovať do funkcie riaditeľa Literárneho informačného centra uchádzača Pavla Sibylu.

Výberové konanie sa riadilo pravidlami novej smernice MK SR, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Ministerstvo kultúry po skončení výberového konania zverejnilo na svojej webstránke zápisnicu z procesu, životopisy uchádzačov a uchádzačiek a prezentácie ich projektov.

Literárne informačné centrum

Literárne informačné centrum bolo zriadené k 1. júlu 1995. Je slovenskou štátnou príspevkovou organizáciou zameranou na literatúru. Patrí pod pôsobnosť MK SR a predmetom jeho činnosti je monitorovanie, reflexia a propagácia súčasnej slovenskej literatúry. Jeho úlohou je dokumentovať slovenskú literárnu tvorbu doma i v zahraničí.

Koncepčné ciele LIC sa zameriavajú najmä na organizovanie a zabezpečovanie účasti SR na medzinárodných knižných veľtrhoch; systematickú podporu prekladov slovenskej literatúry do iných jazykov; propagáciu a prezentáciu slovenskej literatúry v zahraničí; podporu zahraničných prekladateľov a slovakistov; spoluprácu so zahraničnými prekladateľskými organizáciami; vydávanie periodických publikácií (časopis SLNIEČKO a mesačník KNIŽNÁ REVUE) a neperiodických publikácií;  prezentáciu slovenskej literatúry a literárnych informácií prostredníctvom informačného systému LINDA (Literárna informačná databáza); šírenie a podporu pôvodnej knižnej tvorby LIC; a odborné, analytické, poradenské a iné výstupy prostredníctvom MK SR pre orgány štátnej správy a EÚ.

Posledná aktualizácia: 11. januára 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať