Ministerstvo kultúry vyhlásilo výberové konanie 29. októbra 2020 a záujemcovia a záujemkyne sa mohli prihlásiť do 26. novembra 2020. 

Do výberového konania prišli kompletné prihlášky od piatich uchádzačov a uchádzačiek. Na základe posúdenia životopisov, projektov, motivačných listov a hĺbkových pohovorov výberová komisia pozvala do tretieho kola dvoch uchádzačov a dve uchádzačky. Jedna uchádzačka pred hĺbkovým pohovorom svoju žiadosť stiahla. Do záverečného tretieho kola napokon postúpili Juraj Ďurdiak, Ingrid Fašiangová, Andrea Kozáková a Peter Oravec.

Tretie kolo sa konalo 25. a 30. marca 2021 a jeho súčasťou bolo neverejné a verejné vypočutie uchádzačov a uchádzačiek.

Na ministerstve kultúry sa zaviedol proces transparentných výberových konaní, ktorý má zaistiť férový proces výberu predovšetkým voči uchádzačom a uchádzačkám. Preto keď sa objavili náznaky o neférovosti výberového konania na pozíciu vedenia Novej scény, počkali sme si na relevantné informácie členov a členiek výberovej komisie, ako aj etických poradcov.

V zápisnici z výberového konania, ako aj v stanovisku etických poradcov je jasne pomenovaný konflikt záujmov jednej členky výberovej komisie vo vzťahu k uchádzačke Ingrid Fašiangovej. Rovnako je jasne viditeľný nerovný prístup členky v konflikte záujmov vo výberovom procese samotnom.

Po zvážení všetkých okolností sa ministerka kultúry Natália Milanová rozhodla neprihliadnuť na bodové hodnotenie členky v konflikte záujmov pri všetkých uchádzačoch a uchádzačkách. Takýmto spôsobom bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi a uchádzačkami.

Po zostavení tabuľky hodnotenia sa na prvom mieste umiestnil Peter Oravec, ktorého sa ministerka rozhodla vymenovať do funkcie generálneho riaditeľa.

Ministerstvo presadzuje transparentný a férový prístup, a preto vždy jasne pomenuje, ak nastanú pochybnosti a otvorene pristupuje k ich riešeniu.

Chceme sa poďakovať všetkým uchádzačkám a uchádzačom, ktorých všetkých považujeme za kvalitných kandidátov a kandidátky. Zároveň chceme poďakovať aj výberovej komisii, ktorá pomenovala nedostatky a postavila sa na stranu férového prístupu.

Očakávame, že nový generálny riaditeľ Peter Oravec povedie Divadlo Nová Scéna transparentne a zodpovedne.

Divadlo Nová scéna

Divadlo Nová scéna je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR. Divadlo vzniklo v roku 1945 a jeho prvou premiérou bola Shakespearova komédia Skrotenie zlej ženy v réžii Drahoša Želenského. Do roku 1951 patrila Nová scéna k SND, následne prešla mnohými reorganizáciami a definitívne sa osamostatnila v roku 1954. Za desaťročia svojej existencie uviedla stovky úspešných inscenácií, operiet, muzikálov, činohier i detských predstavení. V súčasnosti vytvára podmienky pre vznik a realizáciu pôvodných slovenských i svetových muzikálov a spolupracuje so špičkovými domácimi i zahraničnými tvorcami. Nová scéna je už viac ako 70 rokov súčasťou profesionálneho divadelného umenia na Slovensku. Jej činnosť výrazne prispela k rozvoju slovenského divadelníctva. O jej profilovanie sa okrem iného významne zaslúžili muzikálové inscenácie režiséra Jozefa Bednárika. Prvým riaditeľom Novej scény bol Ján Kákoš (1954 – 70), na postoch riaditeľov sa vystriedali i známe slovenské osobnosti ako napríklad Ľubo Roman, Dušan Jarjabek, Marek Ťapák, Andrej Hryc či Wanda Hrycová.

Posledná aktualizácia: 4. mája 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať