Do výberového konania na post generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky Národného osvetového centra dostalo Ministerstvo kultúry SR do termínu 31. júla 2022 prihlášky od troch kandidátov.

Riaditeľka osobného úradu MK SR spolu s predsedom výberovej komisie a koordinátorkou výberového konania otvorili v stredu 17. augusta 2022 v budove MK SR obálky od troch prihlásených uchádzačov. Kandidáti splnili potrebné formálne náležitosti podľa oznámenia o výberovom konaní a postupujú do druhého kola výberového konania.

V najbližších dňoch uchádzači absolvujú hĺbkový pohovor s personálnou poradkyňou priamo menovanou ministerkou kultúry na odporúčanie osobného úradu MK SR. Na základe predmetného pohovoru, troch referencií uvedených uchádzačmi a minimálne jednej referencie vyplývajúcej zo životopisu, personálna poradkyňa vypracuje personálny profil uchádzačov a preverí v tejto prvej fáze výberového konania ich schopnosti a odborné znalosti. Hodnotenie následne predloží na druhé kolo výberovej komisii. V druhom kole výberová komisia v zmysle smernice č. 8/2021 zhodnotí hĺbkové pohovory. Po tomto procese bude nasledovať tretie kolo výberového konania.

Termín tretieho kola, ktoré pozostáva z dvoch častí (neverejného a verejného vypočutia), ako aj mená kandidátov a členov výberovej komisie zverejní Ministerstvo kultúry SR v najbližších týždňoch, resp. v intenciách lehôt určených vyššie uvedenou smernicou.

Posledná aktualizácia: 22. augusta 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať