Do výberového konania na post riaditeľa alebo riaditeľky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín dostalo ministerstvo do termínu 20. mája 2021 štyri prihlášky, a to konkrétne od troch kandidátov a jednej kandidátky. Jeden z nich bol zároveň vyzvaný, aby v žiadosti o zaradenie do výberového procesu dodatočne špecifikoval osobné spôsobilosti.  Keďže sa do výberového procesu prihlásilo menej ako päť uchádzačov, podľa smernice č. 1/2021 MK SR o výberových konaniach postupujú všetci uchádzači priamo do tretieho kola, ktoré zahŕňa neverejné a verejné vypočutie.

V piatok (28.5.) koordinátor výberového konania spolu s riaditeľkou osobného úradu MK SR a predsedom výberovej komisie otvorili v budove MK SR obálky od štyroch uchádzačov. Kandidáti splnili všetky potrebné náležitosti podľa oznámenia o výberovom konaní, jeden z uchádzačov bol vyzvaný k špecifikácii osobných spôsobilostí.

Podľa smernice v najbližších dňoch uchádzači absolvujú  hĺbkový pohovor s personálnym poradcom. Na základe pohovoru s ním a troch referencií uvedených uchádzačmi a minimálne jednej referencie vyplývajúcej zo životopisu, personálny poradca vypracuje personálny profil uchádzačov a preverí ich schopnosti a odborné znalosti. Po tomto procese bude nasledovať tretie kolo výberového konania.

Termín neverejného a verejného vypočutia, ako aj mená členov výberovej komisie, či mená kandidátov zverejní ministerstvo kultúry v najbližších týždňoch.

Rezort kultúry vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 19. apríla. Od nového vedenia verejnoprávnej inštitúcie má viaceré očakávania. Okrem iného, že vytvorí návrh na funkčný spôsob monitoringu podporených projektov. Toto opatrenie ministerstvo kultúry uvádza aj v dokumente revízie výdavkov na kultúru, v ktorom je uvedené, že pre zvýšenie efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov na dotačnú činnosť je potrebné zapracovať systematický zber dát o realizovaných projektoch.

Posledná aktualizácia: 28. mája 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať