Silvia Hroncová sa vo štvrtok 12. októbra 2023 zúčastnila slávnostného galavečera odovzdávania cien ESET Science Awards.
Piaty ročník ocenenia sa konal pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Na podujatí boli vyhlásení laureáti v troch kategóriách.
Laureátom kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku je Igor Lacík, ktorý pôsobí v Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied, kde sa jemu aj jeho tímu darí nachádzať využitie polymérnych materiálov v liečbe cukrovky. Laureátom v kategórii Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov je Matej Baláž, ktorý sa v Ústave geotechniky Slovenskej akadémie vied (ÚGT SAV) v Košiciach venuje chémii bez rozpúšťadiel, tzv. mechanochémii. Laureátkou kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania sa stala Daniela Ostatníková, prednostka Fyziologického ústavu a prodekanka pre medzinárodné vzťahy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa vo svojom výskume venuje príčinám vzniku autizmu. O laureátoch rozhodovala medzinárodná komisia na čele s nobelistom Michelom Mayorom.
Ocenenie ESET Science Award vzdáva poctu vedkyniam a vedcom na Slovensku a vyzdvihuje ich úsilie a vedeckú činnosť, ktorá má presah aj do iných oblastí života.
Ministerstvo kultúry blahoželá laureátom a laureátke.

Posledná aktualizácia: 16. októbra 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať