Spolupráci ministerstiev v podpore kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) sa venovala prvá on-line medzirezortná diskusia, ktorú v utorok 15. decembra zorganizovalo ministerstvo kultúry. Upozornila na význam KKP pre rôzne oblasti života spoločnosti. Diskusie sa za ministerstvo kultúry zúčastnili štátny tajomník Radoslav Kutaš a štátna tajomníčka Zuzana Kumanová, ministerstvo hospodárstva zastupoval štátny tajomník Ján Oravec a za ministerstvo dopravy a výstavby diskutoval František Morong, odborník ministerstva na cestovný ruch.

 Podujatie predstavilo verejnosti Platformu pre kultúrny a kreatívny priemysel, ktorú ministerstvo kultúry zriadilo ako svoj komunikačný a konzultačný mechanizmus v auguste tohto roka s cieľom spájať aktérov kultúry a kreatívneho priemyslu (KKP) na Slovensku.

Ako uviedol štátny tajomník ministerstva kultúry Radoslav Kutaš, tohtoročná pandémia ešte viac zdôraznila potrebu vzniku dlhodobého a kontinuálneho nástroja zameraného na interdisciplinárny dialóg s jednotlivými hráčmi KKP. Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel ako medzirezortná pracovná skupina momentálne spája takmer 70 členov z oblasti štátnej správy, územnej samosprávy, výskumných a vzdelávacích inštitúcií a sektorových združení pôsobiacich v rôznych odvetviach kultúry a kreatívneho priemyslu.

Na  úvodnú online diskusiu Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel nadviažu  ďalšie aktivity. V najbližšom polroku sa uskutoční podobná on-line diskusia s ďalšími ministerstvami a tiež medzinárodná konferencia. Ministerstvo kultúry zároveň pripraví medzirezortný dokument o význame kultúrneho a kreatívneho priemyslu pre spoločnosť, metodiku zameranú na efektívnu tvorbu regionálnych či lokálnych politík v oblasti podpory KKP a strategický dokument zameraný na rozvoj KKP na Slovensku. Týmito a ďalšími krokmi plní programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa vláda zaviazala prijať opatrenia na stimuláciu KKP.

Záznam diskusie je dostupný na: https://www.youtube.com/watch?v=W-7zu_6HBKk&t=2612s.

Posledná aktualizácia: 18. decembra 2020 / Komunikácia Protokol

Zdieľať