Strhujúce operné dielo významného slovenského skladateľa, ktorým začala tvorivá etapa zhudobňovania veľkých námetov svetovej literatúry.

Začiatok apríla sa bude v Opere SND niesť v znamení výnimočného hudobného zážitku – koncertného uvedenia opery Vzkriesenie významného slovenského skladateľa Jána Cikkera, ktorá patrí k najuvádzanejším slovenským operám na zahraničných operných scénach.

Autorom libreta podľa rovnomenného románu L. N. Tolstého je samotný skladateľ. Jeho spletitý príbeh pretavil do opery so sugestívnou hudbou. Dielo s orchestrom Opery SND naštudoval dirigent Oliver Dohnányi, v úlohe kniežaťa Nechľudova sa predstaví Aleš Jenis, v úlohe Kataríny Maslovovej Mária Porubčinová.

V poradí štvrtá opera Jána Cikkera mala premiéru v roku 1962 – tento rok si pripomíname 60. výročie jej uvedenia. Libreto si podľa slávneho románu Leva Nikolajeviča Tolstého spracoval sám skladateľ a oproti originálu do neho vložil jednu podstatnú zmenu. Kým v Tolstého románe je hlavným hrdinom Dmitrij Ivanovič Nechľudov, ktorý Kaťušu Maslovovú zviedol a napokon bol porotcom pri jej súdnom procese, v Cikkerovom poňatí sa práve Kaťuša Maslovová dostáva do centra pozornosti. Nie je to prvý raz, keď dochádza k takémuto obratu oproti originálu. Za príklad môže slúžiť aj opera Macbeth Giuseppe Verdiho, kde sa tiež pozornosť obracia najmä k Lady Macbeth. Keď spomíname túto shakespearovskú klasiku, istú paralelu môžeme vidieť aj v opere Lady Macbeth Mcenského okresu od Dmitrija Šostakoviča, ktorá je tiež exemplárnym príkladom „trestaneckej“ opery. Osud Kataríny Izmajlovovej je napokon veľmi podobný osudu Kaťuše Maslovovej. Hoci Tolstoj v románe nezaprel svoj duchovný postoj, v prípade Cikkera musíme vzkriesenie chápať ako znovuobnovenie ľudskej dôstojnosti. Napokon aj Nechľudov sa u Cikkera mení z racionálneho na milujúceho človeka. Vzkriesenie patrí k najuvádzanejším slovenským operám na zahraničných scénach.

Dĺžka predstavenia: 180 minút s dvomi prestávkami

Plán predstavení:
Piatok 1. 4. 2022, 19:00 h – 22:00 h

Nedeľa 3. 4. 2022, 17:00 h – 20:00 h

Posledná aktualizácia: 22. marca 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať