Ťažiskom podujatia boli skúsenosti, poznatky a odporúčania, o ktoré sa Ján Sudzina, riaditeľ n. o. Košice – EHMK 2013 a Michal Hladký, spoluautor projektu Košice Interface 2013 a riaditeľ Creative Industry Košice, podelili s účastníkmi seminára v záujme poskytnúť pomoc a podporu pri príprave projektovej dokumentácie slovenských miest s ambíciou zapojiť sa do akcie EHMK – SR 2026. S poukázaním na vlastné skúsenosti z úspešného príbehu Košíc, ktoré vďaka ich projektu nadobudli imidž centra v oblasti kreatívneho priemyslu, vyzdvihli Ján Sudzina a Michal Hladký myšlienku a kreativitu ako nosné pojmy, ktoré sú kľúčovými prvkami charakterizujúcimi úspešnosť celého procesu. Rovnako akcentovali potrebnosť uvedomenia si a zmapovania potenciálu mesta, ktorým mesto a jeho príp. spolupracujúce okolie disponuje v záujme využitia v prospech získania titulu EHMK.

V zmysle analýzy kritérií legislatívneho rámca akcie EHMK – SR 2026 a ich porovnania s kritériami, ktorými sa riadili Košice v rámci akcie EHMK – SR 2013, ponúkli Ján Sudzina a Michal Hladký účastníkom seminára svoje špecifické odporúčania, idey a podnety. Pozvanie na účasť na podujatí prijal aj riaditeľ Fondu na podporu umenia (FPU), ktorý účastníkov seminára oboznámil s plánmi FPU zapojiť sa do akcie EHMK – SR 2026 vo fáze, keď bude známe víťazné mesto, ktorému bude udelený titul EHMK na rok 2026.

Na záver osobitného seminára sa všetci účastníci zhodli v názore primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka, že úspešná realizácia výberu EHMK v SR na rok 2026 je nielen v záujme slovenských miest, obcí a regiónov, ale najmä v záujme celej Slovenskej republiky. Zástupcovia Ministerstva kultúry SR potvrdili, že aj naďalej bude tento významný projekt ťažiskom pozornosti rezortu kultúry.

Posledná aktualizácia: 4. mája 2021 / MKSR Admin

Zdieľať