Osobitný seminár zameraný na odovzdanie praktických skúseností z akcie Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 sa uskutoční pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky a koordinačným vedením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v pozícii riadiaceho orgánu zodpovedného za výber Európskeho hlavného mesta kultúry v Slovenskej republike na rok 2026 a odbornou záštitou vedúcich predstaviteľov EHMK – Košice 2013 Jána Sudzinu, riaditeľa n. o. Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 a Michala Hladkého, spoluautora víťazného projektu Košice Interface 2013 a riaditeľa Creative Industry Košice.

Cieľom osobitného seminára je poskytnúť mestám uchádzajúcim sa o získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry v Slovenskej republike na rok 2026    skúsenosti, poznatky a odporúčania zo strany vedúcich predstaviteľov EHMK – Košice 2013 v súvislosti s prípravou projektovej dokumentácie do súťaže o získanie tohto prestížneho titulu.  Jedno slovenské mesto bude držiteľom titulu Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026.

Výzva na predloženie prihlášok do akcie Únie Európske hlavné mesto kultúry v Slovenskej republike na rok 2026 bola na webovom sídle rezortu kultúry zverejnená 17. decembra 2019 a jej platnosť vyprší 31. októbra 2020.

Na seminár je možné sa prihlásiť v termíne do 20. februára 2020 len elektronicky na mailovej  adrese:  EHMK@culture.gov.sk a gabriela.madrova@culture.gov.sk.

Prihláška na účasť je k dispozícii tu.

Posledná aktualizácia: 11. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať