Na obnove kultúrneho dedičstva v rokoch 2022-2023 budú participovať marginalizované rómske komunity. Celkovo pôjde o podporu vo výške takmer 8,2 milióna eur.

Prostredníctvom nového projektu predpokladáme podporu približne 20 pamiatkam, na ktorých obnove je možné zamestnať až 480 ľudí. Z projektu sa budú financovať ich mzdy.

Žiadatelia sa môžu zapojiť do projektu vyplnením tlačiva, ktoré nájdu na nasledovnom linku.

Posledná aktualizácia: 27. júla 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať