Ministerstvo kultúry SR sa pridáva k inštitúciám, ktoré sa rozhodli stimulovať kritické myslenie a podnecovať verejnosť ku konštruktívnemu premýšľaniu. Ministerka kultúry Silvia Hroncová už podpísala prvú výzvu nového programu, ktorý má podporovať a rozvíjať mediálnu výchovu a bojovať proti dezinformáciám. Výzva na podávanie žiadostí je otvorená do 8. septembra 2023.

Programové vyhlásenie konštatuje, že Slovenská republika je dlhodobým terčom dezinformačných aktivít, ktoré sa ešte zintenzívnili po začatí ruskej agresii voči Ukrajine. Zraniteľnosť Slovenska podčiarkujú aj ďalšie faktory, ako napríklad nedostatočný dôraz na kritické myslenie, občiansku výchovu či históriu vo vzdelávacom procese. Chceme klásť dôraz na ochranu verejnosti a maloletých pred šírením dezinformácií, hoaxov a prejavmi nenávisti či násilia,” hovorí ministerka kultúry Silvia Hroncová k zámeru dotačného programu.

Nový program s dvomi podprogramami, samostatne pre podporu a rozvoj mediálnej výchovy a samostatne pre podporu boja proti šíreniu dezinformácií, ráta napríklad s podporou vzdelávacích aktivít či podujatí zameraných na rozvoj mediálnej gramotnosti ako aj boja proti šíreniu dezinformácií, a to vzdelávacími aktivitami realizovanými formou školení, prednášok, workshopov, seminárov či dlhodobého vzdelávacieho programu alebo aj konferenciami. Podporí aj tvorbu a distribúciu didaktických pomôcok a materiálov pre vzdelávanie v oblasti mediálnej výchovy ako aj boja proti šíreniu dezinformácií. Program myslí aj na vydávnie publikácií, vrátane podpory multimediálnych projektov ako aj na realizácie štúdií a prieskumov v oboch spomínaných podprogramoch. Žiadatelia môžu žiadať aj o podporu cielených komunikačných kampaní a v prípade podpogramu boja proti šíreniu dezinformácií napríklad aj o tvorbu či rozvoj samoregulačných mechanizmov bojujúcich proti dezinformáciám, napr. vytváraním nových algoritmov či IT mechanizmov aj s využívaním umelej inteligencie.

Prioritou programu je podpora aktivít cielených na účinné odhaľovanie a eliminovanie šírených dezinformácií, vrátane posilňovania šírenia overených a objektívnych informácií a podpora aktivít uľahčujúcich vyhľadávanie rôznych pohľadov na témy verejného záujmu, ktoré sa konajú na území Slovenska, a to s dôrazom na najmenej rozvinuté okresy.

Žiadateľ sa musí najprv zaregistrovať do elektronického dotačného systému ministerstva a vytvoriť si svoj profil/konto. Následne vie vyplniť formulár žiadosti o poskytnutie dotácie. Pokiaľ už registrovaný je, stačí ak aktualizuje svoje údaje a v systéme si vyhľadá už aj tento nový program (https://ds.culture.gov.sk) a postupovať podľa pokynov. Ministerstvo kultúry upozorňuje, že dotáciu je možné poskytnúť len na projekt alebo jeho časť, ktorá je zrealizovaná v roku 2023 na území Slovenskej republiky. Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, pri predkladaní projektu je 5 % z celkového rozpočtu projektu. Disponibilný objem finančných prostriedkov na danú výzvu je 300 000 €. Výška dotácie na projekt je od 1 000 € do 30 000 €. Výzva je otvorená do 8. septembra 2023.

Posúdenie úplnosti žiadostí podľa § 4 ods. 2 zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry je 7 týždňov od uzávierky podávania žiadostí. Rozhodnutie komisie o poskytnutí, resp. neposkytnutí, dotácie bude vydané najneskôr do 10. 11. 2023. Termíny sú orientačné, môžu sa líšiť vzhľadom na počet podaných žiadostí a opatrenia prijaté vládou Slovenskej republiky.

Foto: Adam Šakový, Konferencia 2022

Posledná aktualizácia: 17. augusta 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať