V noci z 2. na 3. augusta v roku 1944 pri likvidácii najväčšieho koncentračného tábora pre Rómov v Auschwitz-Birkenau zahynulo takmer tritisíc rómskych mužov, žien a detí. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo v Európe viac ako 300 tisíc Rómov.

Perzekúcie Rómov sa diali aj na území Slovenského vojnového štátu. Rómovia mali zákaz cestovať hromadnou dopravou, zúčastňovať sa hromadných podujatí, do obcí mohli vstupovať len vo vyhradenom čase. Rómski muži boli v Slovenskom štáte zaradení do pracovných táborov.

Občianske združenie In Minorita sa venuje výskumu v oblasti rómskeho holokaustu na Slovensku od roku 2005. V tom čase v partnerstve s Ministerstvom kultúry SR, Slovenským národným múzeom a Ústavom etnológie SAV pripravilo projekt Ma bisteren!, čo v preklade znamená Nezabudnite! .

Prvý pamätník obetí rómskeho holokaustu bol osadený v priestoroch Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici v roku 2005. Ďalšie pamätníky boli v priebehu rokov odhalené v Lutile, Nemeckej, Hanušovciach nad Topľou, Slatine, Zvolene, Dubnici nad Váhom, Valaskej Belej.

 

Pamätníky sú teraz dostupné aj online – virtuálne

Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (DICRK) vytvorila projekt virtuálnej prehliadky pamätníkov Ma bisteren! , ktorá je prístupná verejnosti v online priestore (www.https://romsky-holokaust.3-d.sk/).

„Osem pamätníkov je možné navštíviť z pohodlia domova a virtuálne sa po pamätných miestach prejsť, položiť virtuálnu kytičku ku konkrétnemu pamätníku alebo zapáliť sviečku. Súčasťou virtuálnej prehliadky sú textové informácie o historických udalostiach k jednotlivým pamätníkom a informácie o autoroch pamätníkov,“ uviedol Mgr. Roman Čonka, vedúci DICRK.

Prehliadka obsahuje informácie v slovenskom, rómskom a anglickom jazyku, má vlastného audio sprievodcu. Pamätníky dostupné v online priestore majú aj vzdelávací charakter – obsahujú kvíz pre žiakov základných a stredných škôl o téme rómskeho holokaustu.

„Keďže obsah virtuálnej prehliadky má aj vzdelávací charakter, pri tvorbu kvízu sme oslovili partnerov z Metodicko-pedagogického centra v Prešove, ktorí zostavili kvíz pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl,“ spresnil Roman Čonka.

Virtuálna prehliadka funguje v online aj v offline režime, pomocou QR kódu je možné si ju stiahnuť do mobilu či tabletu.

„Rómsky holokaust si na Slovensku pripomíname hlavne počas pamätných dní spojených s vojnovým obdobím. Podstatnú časť roka zostáva toto smutné obdobie v histórii Slovenska zabudnuté. Aj preto sme sa rozhodli prísť s online platformou pamätných miest, ktoré sú sústredené na jednom mieste,“ zdôraznil Roman Čonka.

Centrum plánuje v novom školskom roku virtuálnu prehliadku predstaviť pedagógom základných a stredných škôl a naučiť ich s touto pomôckou pracovať na vyučovacom procese s cieľom dostať informácie o rómskom holokauste medzi samotných pedagógov, žiakov a študentov.

 

O centre

Národný projekt v gescii Ministerstva kultúry SR sa realizoval v rokoch 2011-2015. Jeho cieľom bolo vybudovanie dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (DICRK) ako odborného pracoviska a novej organizačnej zložky Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Projekt bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2  Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, opatrenie 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany.

Od roku 2015 je centrum v období trvalej udržateľnosti.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Roman Čonka

Vedúci oddelenia dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Námestie mládeže 4, 081 89 Prešov

Mail: dicrk3@svkpo.gov.sk

Tel.: +421 51 245 4403

Mobil: +421 908 983 459

Web: www.svkpo.sk, www.portalsvk.sk

 

Posledná aktualizácia: 5. augusta 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať