„Moja päťmesačná misia na ministerstve kultúry sa dnes končí. Bol to čas naplnený intenzívnou odbornou prácou. V čase medzi dvoma štandardnými vládami sme sa usilovali pomenovať stav vecí, sformulovať ciele a odovzdať posolstvo do budúcna. K základným princípom našej práce v tejto hodnotovo ukotvenej sfére patrili kontinuita, otvorenosť, transparentnosť a spolupráca.

Končí sa pôsobenie prvej vlády odborníkov v histórii Slovenska. Chcem sa poďakovať za možnosť byť súčasťou tejto výnimočnej misie, ktorá sa volá služba kultúre na najvyššom poste. Ďakujem za možnosť odovzdať svoje skúsenosti Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, končiacej vláde i občanom Slovenska.

Ďakujem všetkým, ktorí mňa a mojich kolegov na tejto krátkej, ale o to zásadnejšej ceste podporovali a spolupracovali na našom spoločnom diele. Ďakujem všetkým zamestnancom ministerstva kultúry aj reprezentantom rezortných organizácií, všetkým spolupracovníkom z iných rezortov i z oblasti kultúry a umenia.

Kultúra, umenie a kreatívny priemysel sú priestorom, kde vládne rozmanitosť a tolerancia. Je to teritórium bez hraníc – doslova aj obrazne. Je slobodné a internacionálne. Napája sa tak z našich tradícií, ako aj zo zdrojov modernej kreativity a medzinárodnej spolupráce. Bez kultúry niet budúcnosti.

Zanechávame sa sebou dokument Výzvy pre rezort kultúry. Verím, že náš odkaz bude pokračovať. Udržanie kontinuity realizácie kvalitných zámerov vo verejnom záujme je už na novom vedení ministerstva, ale taktiež na nás všetkých, pracovníkoch v kultúre a reprezentantoch kultúrnej obce.

Ďakujem.“

Silvia Hroncová

Posledná aktualizácia: 3. novembra 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať