Jedna z podmienok politickej podpory štátneho rozpočtu zo strany SaS bolo zrušenie koncesionárskych poplatkov. I keď je ministerka kultúry Natália Milanová presvedčená, že aktuálny spôsob je systémový a v zahraničí dlhodobo fungujúci, pre politickú dohodu na podpore štátneho rozpočtu POMOCI ĽUĎOM, súhlasila s návrhom na nahradenie koncesionárskych poplatkov nárokovateľným príspevkom zo štátneho rozpočtu na fungovanie RTVS. 

Nie menej dôležitá ako nezávislosť je však i finančná stabilita RTVS. Strana SaS v rámci rokovaní akceptovala požiadavku ministerky posunúť účinnosť tejto zásadnej zmeny od 1.7.2023, aby ministerstvo kultúry mohlo realizovať potrebné súvisiace procesné a legislatívne kroky, ktoré s takouto významnou zmenou súvisia.

Rovnako ako pre predsedu vlády Eduarda Hegera, aj pre ministerku kultúry bolo pritom schválenie štátneho rozpočtu absolútnou prioritou. Bol to totiž jediný spôsob, ako doručiť ľuďom a firmám na Slovensku sľúbenú finančnú pomoc.

V prípade, že by sa tak nestalo, mnohí obyvatelia by sa mohli ocitnúť v núdzi bez možnosti zaplatiť prudko rastúce účty za plyn, teplo či elektrinu. Alebo si vyberať medzi zaplatením účtov za energie na jednej strane a za potraviny na strane druhej . A to nemôže akceptovať žiaden zodpovedný politik, ktorému osud našej krajiny nie je ľahostajný.

Ak bola teda jediná možnosť ako schváliť štátny rozpočet a podať tak pomocnú ruku občanom a občiankam, akceptovať podmienky strany SaS, ministerstvo kultúry bolo pripravené prevziať svoj diel zodpovednosti za budúci osud Slovenska.

Vedenie rezortu kultúry súhlasilo s týmto krokom aj vzhľadom na to, že do návrhu zákona presadilo valorizačný mechanizmus, vďaka ktorému sa bude štátny príspevok pre RTVS každoročne navyšovať. Veríme tak, že sa podarí zachovať verejnoprávny charakter tejto inštitúcie aj v ďalších rokoch bez ohľadu na to, kto bude pri moci.

V roku 2023 bude štátny príspevok pre RTVS vo výške takmer 42 miliónov eur. Táto suma stopercentne pokryje čiastku, ktorá by inak bola za polrok vybraná zo zrušených koncesionárskych poplatkov. Ďalších 23 miliónov eur získa verejnoprávny telerozhlas vďaka Zmluve so štátom a na účet RTVS pribudne navyše aj 8 miliónov eur ako kompenzácia za ľudí oslobodených od platenia koncesií.

V roku 2024 bude predstavovať tento štátny príspevok minimálne 83 miliónov eur a RTVS tiež bude môcť počítať s ďalšími desiatkami miliónmi eur vďaka už spomínanej Zmluve so štátom ako aj kompenzáciám.

Vedenie ministerstva kultúry je zároveň pripravené hneď začiatkom nového roka predložiť analýzy, aby mohol byť rozpočet RTVS ešte v roku 2023 navýšený a odstránila sa tak jej podfinancovanosť , na ktorú RTVS dopláca už dlhé roky. Uvedomujeme si totiž, že v čase dvojcifernej inflácie to dlžíme nielen divákom, ale aj samotnej verejnoprávnej RTVS, ktorej úloha je v čase šírenie tzv. hoaxov a dezinformácií nezastupiteľná.

Rovnako tak je vedenie rezortu kultúry rozhodnuté prísť s takým legislatívnym návrhom a systémom financovania, ktorý rozptýli možné obavy zo zasahovania politikov do fungovania RTVS. Nezávislosť a sloboda novinárov pri informovaní zostáva pre nás prioritou aj v novom roku bez ohľadu na spôsob financovania verejnoprávneho média.

Posledná aktualizácia: 22. decembra 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať