Poslanci Národnej rady SR dnes schválili novelu Zákona o mediálnych službách v 1. čítaní. Ešte dnes by ho mali poslanci prerokovať aj v 2. a 3. čítaní. Cieľom novely zákona o mediálnych službách je implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice do slovenského právneho poriadku.

 Akt o digitálnych službách je novou celoeurópskou reguláciou internetového obsahu v rámci poskytovania sprostredkovateľských služieb. Zavádza nové harmonizované pravidlá pre ich poskytovateľov, vrátane sociálnych sietí, online trhovísk, internetových vyhľadávačov, webhostingových a cloudových služieb, online cestovných a ubytovacích platforiem, obchodov s aplikáciami a iných typov online platforiem.

Cieľom tejto európskej úpravy je prispieť k budovaniu bezpečnejšieho a transparentnejšieho online prostredia, zlepšeniu podmienok poskytovania cezhraničných sprostredkovateľských služieb, zlepšeniu postavenia spotrebiteľov ochrany základných práv užívateľov v online priestore. Úlohou členských štátov Európskej únie, ktoré vyplývajú z aktu o digitálnych službách, je menovať tzv. koordinátora digitálnych služieb nezávislého od verejných a súkromných subjektov.

FOTO: TASR

 

 

Posledná aktualizácia: 28. júna 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať