Väčšina profesijnej kariéry JUDr. Ivanky Litvajovej sa spája s pôsobením na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, kde sa venovala predovšetkým autorskému právu. Pôsobila ako riaditeľka odboru komunikačných médií a ochrany autorského práva, bola členkou redakčnej rady odborného časopisu Duševné vlastníctvo a viacerých expertných orgánov.

V oblasti legislatívy sa významnou mierou podieľala na prístupovom procese Slovenska do Európskej únie. Prístupová kapitola v oblasti médií bola jednou z prvých uzavretých kapitol prístupového procesu.

Bola spoluautorkou hneď dvoch rekodifikácií autorského práva a všetkých významných autorskoprávnych zmien legislatívy v porevolučnom období až do jej odchodu z ministerstva. Jej ostatný autorský zákon pretrval až do roku 2015. Výraznou mierou tiež formovala regulačný rámec pre výkon kolektívnej správy autorských práv do podoby ako ho poznáme dnes.

Svoju vášeň pre autorské právo roky zdieľala so študentmi a študentkami Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Autorské právo prednášala tak na Divadelnej fakulte, ako aj na Filmovej a televíznej fakulte.

Posledným pracoviskom JUDr. Ivanky Litvajovej sa stala Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, kde na odbore legislatívy a aproximácie práva pôsobila deväť rokov až do svojej náhlej smrti 25. júla 2022.

JUDr. Ivanka Litvajová zasvätila celý svoj profesijný život legislatíve, autorskému právu a kultúre. Odborníkov na autorské právo na Slovensku nebolo a nie je veľa. Od 25. júla je ich o jednu menej.

Posledná rozlúčka s JUDr. Ivankou Litvajovou sa uskutoční dnes (1. augusta 2022) o 13.15 h. v bratislavskom krematóriu.

Česť jej pamiatke.

 

Posledná aktualizácia: 4. augusta 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať