Podpredsedníčka Európskej komisie žiadala v rámci plánovaného rokovania vysvetlenie k viacerým otázkam súvisiacich s novovznikajúcou slovenskou verejnoprávnou inštitúciou. Bližšie ju zaujímalo predovšetkým kreovanie Rady, detaily fungovania Etickej komisie, ale aj to, či je za zmenou zákona snaha vymeniť vedenie súčasnej RTVS.

 

Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová eurokomisárku ubezpečila, že všetky zmeny sú v súlade s platnou slovenskou aj európskou legislatívou. „Ministerstvo kultúry SR pri tvorbe finálnej podoby zákona zobralo do úvahy veľké množstvo pripomienok od rôznych subjektov, vrátane opozičných politikov. Celkovo sme ich dostali 327,“ uviedla ministerka.

 

Zástupcovia ministerstva kultúry podpredsedníčke Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť vysvetľovali aj to, prečo sa pri tvorbe zákona vydali cestou tvorby úplne nového zákona.

Štátny tajomník MK SR Tibor Bernaťák zdôraznil, že pri tvorbe nového Zákona o Slovenskej televízii a rozhlase tvorcovia vychádzali z Programového vyhlásenia vlády a zároveň v návrhu pracovali už aj s niektorými ustanoveniami Európskeho aktu o slobode médií.

 

Generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala, ktorý je jedným z tvorcov nového Zákona o Slovenskej televízii a rozhlase vyjadril názor, že súčasná RTVS sa odklonila od napĺňania svojej verejnoprávnej funkcie, ktorá jej vyplýva zo zákona. RTVS podľa neho rezignovala na profesionálne a vyvážené spravodajstvo.

Zástupcovia ministerstva kultúry a eurokomisárka Jourová sa zhodli na potrebe celkového posilnenia postavenia verejnoprávnych inštitúcií v Európe. Ich podpora je podľa oboch zúčastnených strán dôležitá najmä pre jedinečnosť verejnoprávnych vysielateľov na mediálnom trhu.

 

Věra Jourová zástupcov slovenského rezortu kultúry ubezpečila, že komisia z princípu nezasahuje do personálnych výmen na postoch vo verejnoprávnych inštitúciách v členských štátoch Európskej únie. Vyjadrila však svoje obavy v súvislosti s bojom proti dezinformáciám. Vysvetlila, že v tejto sfére majú verejnoprávne inštitúcie aj svoje povinnosti. „Ľudia majú právo sa slobodne a subjektívne vyjadrovať, ale verejnoprávne inštitúcie majú povinnosť subjektívne vyjadrenia korigovať,“ povedala podpredsedníčka Európskej komisie.

 

V závere diskusie bol témou aj Akt o digitálnych službách. Rezortu kultúry ponúkla svoje odporúčania, ako tento, aktuálne vznikajúci inštitút správne uchopiť.

Posledná aktualizácia: 25. apríla 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať