Alfréd Zemanovský, skladateľ a organizátor hudobného života v oblasti zborového hnutia, rodák z rakúskeho Linzu by v roku 2024 oslávil 105. narodeniny. Posledné roky jeho života boli späté s Banskou Bystricou, kde tvoril a prejavoval aktívny záujem o hudobné dianie. Venoval sa komornej a inštrumentálnej hudbe, bohatá je jeho tvorba pre deti a mládež, no najviac tvorivosti prejavil vo vokálnej, umelej i ľudovej zborovej tvorbe.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum si ho pripomína výstavou o živote a diele s názvom Pod taktovkou súzvuku. Jej základnú líniu tvorí pohľad na zázemie, ktoré skladateľa formovalo, jeho život, inšpiračné zdroje a v nadväznosti na to i ukážky umeleckej tvorby s cieľom pripomenúť najmä mladšej generácii osobnosť Alfréda Zemanovského a jeho skladateľský a organizátorský zástoj vo folklórne motivovanej zborovej tvorbe na Slovensku v 2. polovici 20. storočia.

 

Výstavka zo zbierkového fondu Literárneho a hudobného múzea potrvá v priestoroch expozície Múzeum – domov múz na 2. poschodí Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici od 6. mája do 26. augusta 2024.

Vernisáž výstavy s komentovanou prehliadkou sa uskutoční 6. mája 2024 o 16.00 h.

Kurátor výstavy: Mgr. Imrich Šimig

 

Posledná aktualizácia: 25. apríla 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať