Galéria Satelit predstavuje prierezovú výstavu študentských prác zameraných na dizajn a úžitkové umenie z Ateliéru Sklo Vysokej školy výtvarných umení. Práce vznikli počas posledných desiatich rokov, keď sa vedenia ateliéru ujal v roku 2010 doc. Mgr. art. Patrik Illo. Na výstave sú ukážkami prác zastúpení aj traja pedagógovia ateliéru – Patrik Illo, Palo Macho a Milan Opálka.

Ide o prvú z plánovanej dvojice výstav, časť druhá sa uskutoční v nasledujúcom roku a zmapuje práce študentov zamerané na voľnú sklársku tvorbu. Toto rozvrstvenie vyplýva z koncepcie ateliéru, ktorá dáva rovnaký priestor obom líniám rámcujúcim disciplínu sklo – a to dizajnu aj voľnému umeniu.

Výstavnú kolekciu tvorí takmer 100 prác z archívu ateliéru, ktoré vznikli ako semestrálne, bakalárske a diplomové práce. Sú dokumentmi pedagogického procesu, ktorý študentov vedie k slobodnému uvažovaniu o úlohe sklárskeho dizajnu a jeho uplatnení v reálnom živote, k narúšaniu stereotypov vo vzťahu k dizajnu a umeniu,  k experimentovaniu vo výraze, funkcii a technologických postupoch. Študenti majú možnosť spoznávať remeselnú tradíciu odboru, využívať ju a konfrontovať ju s vlastnými  nápadmi a zámermi. Dostávajú možnosť realizovať svoje projekty v skutočnom prostredí sklární a získavať cenné praktické skúsenosti. Práce zo semestrálnych zadaní svedčia o hľadaní vlastného výrazu a kreativite.  Bakalárske a najmä viaceré magisterské diplomové práce sú už svojbytnými autorskými projektmi. Naznačujú formovanie nových tvorivých individualít, ktoré vstupujú na profesionálnu dráhu.

Patrik Illo: „Projekty, ktorých výsledky predstavujeme na výstave, charakterizujú, ako pristupujeme  k riešeniu a  spôsob myslenia o predmete. Nemá byť len úžitkový a estetický, ale mal by preukázať dôvod na existenciu. Mojou ambíciou je, aby študenti pochopili, o čom je predmet, aká je jeho funkcia, aký je jeho vzťah k technológii. Čo to znamená, vytvoriť predmet v danom čase, priestore  a vo vzťahu k minulosti i budúcnosti, teda veľmi globálne. Vediem ich tomu, aby uvažovali o predmetoch ako takých. Reálne sklených úžitkových predmetov nie je veľa typov – pohár, váza, misa…. v tom sa dá ľahko zorientovať.  Ale cieľom má byť hľadanie podstaty predmetov, zodpovedať si otázky, prečo by mal vzniknúť nový predmet, v čom je jeho nová hodnota.“

Zoznam vystavujúcich študentov: Filip Plačko, Peter Ďuriš, Lucia Regásková, Jozef Gabriš, Marta Vjatráková-Matejková, Daria Popolitova (Estónsko), Aleksandra Stencel (Poľsko), Patrick Huth (Nemecko), Štefan Nosko, Núria Bondarenko (Španielsko), Aleksandra Satlawa (Poľsko), Patrícia Šichmanová, Igor Kováč, Lenka Husárková-Skalická (Česká republika), Malgorzata Koneczna (Poľsko), Kristína Ligačová, Katarína Pozorová, Dominik Pirháč, Petra Molnárová, Zuzana Kováčiková, Ján Barkóci.

Pedagógovia: Patrik Illo, Palo Macho, Milan Opálka

Kurátori: Adriena Pekárová, Patrik Illo

Architektúra výstavy: Michal Illo, Patrik Illo

Grafické riešenie: Peter Nosáľ

Organizátori: Galéria dizajnu Satelit, Slovenské centrum dizajnu, Vysoká škola výtvarných umení, Rok slovenského dizajnu

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

Miesto: Galéria dizajnu Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

Otvorené od stredy do nedele 14.00 – 18.00

Trvanie: 17. september – 29. október 2021

Vernisáž: 16. september 18.00

Vstup voľný

Posledná aktualizácia: 16. septembra 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať