Národné osvetové centrum a Ministerstvo kultúry SR pozývajú na online webinár Kultúra pre všetkých. 

Bezplatné podujatie s podtitulom Univerzálne navrhovanie v kultúrnej infraštruktúre sa uskutoční v pondelok 23. mája 2022 v čase od 9h do 12 h.

Webinár je určený najmä pre potenciálnych žiadateľov a žiadateľky v dotačnom programe Ministerstva kultúry SR Kultúra znevýhodnených skupín, v podprograme Fyzická debarierizácia.

Cieľom webinára je priblížiť uvedený podprogram, uviesť účastníkov a účastníčky do problematiky prístupnosti kultúrnej infraštruktúry, zoznámiť sa s príkladmi dobrej praxe a odporúčaniami pre debarierizáciu.

Bližšie informácie spolu s registračným formulárom nájdete TU.

Posledná aktualizácia: 13. mája 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať