Termín podania žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov (ďalej len EPU) pre účely podania žiadosti o COVID dotáciu pre profesionálky a profesionálov pôsobiacich v kultúre a kreatívnom priemysle (ďalej COVID dotácia) na Ministerstve kultúry SR (ďalej len MK SR) predĺžil FPU do 15. júna 2021.

Termín na podanie žiadosti o COVID dotáciu stanovilo MK SR do 30. júna 2021. Do tohto termínu už musí mať žiadateľ k dispozícii aj číslo zápisu z EPU. Z uvedeného dôvodu a s ohľadom na nevyhnutný administratívny proces určila kancelária fondu dátum 15. júna 2021 ako posledný možný termín na podanie žiadosti o zápis do EPU. Schválené žiadosti o zápis do EPU budú mať pridelené číslo zápisu najneskôr v stredu 30. júna 2021 v predpoludňajších hodinách.

Návod na registráciu v Registračnom systéme FPU a následné podanie žiadosti o zápis do EPU je k dispozícii na stránke https://www.fpu.sk/sk/ziadost-o-zapis-do-evidencie-profesionalnych-umelcov-a-inych-profesionalov-v-kulture/

Posledná aktualizácia: 10. júna 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať