Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predĺžilo termín uzávierky predkladania žiadostí vo výzve pre Program 3 Kultúrne poukazy Podprogram 3.2. Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – kultúrne inštitúcie.

Termín uzávierky sa predlžuje do 18. júla 2022.

Posledná aktualizácia: 1. júla 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať