Mnohé slovenské národné kultúrne pamiatky si počas svojej existencie prešli ťažkými skúškami. Ohrozili ich živelné pohromy, vojny, požiare, ale aj necitlivé zásahy ľudských rúk a strojov a predovšetkým samotný čas. Príbehy o tom, ako úsilie dobrovoľníkov, odhodlanie majiteľov či zanietených zástupcov samospráv dokázalo ich krásu, kultúrnu i spoločenskú hodnotu a históriu povzniesť z trosiek ruín, bahna a popola, sú veľmi inšpirujúce.

Presne takéto príbehy sa skrývajú za súťažou Fénix- Kultúrna pamiatka roka, ktorá oceňuje zachovávanie nášho kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. Ministerstvo kultúry SR a partneri súťaže – Nadácia SPP, SPP a mediálny partner RTVS preto vyhlasujú ďalší, v poradí už 16. ročník súťaže, ktorá motivuje, inšpiruje a podporuje vlastníkov cenných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu.

Ministerka kultúry SR udelí na návrh odbornej poroty tri ceny „Fénix – Kultúrna pamiatka roka -“ za komplexnú obnovu objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti, resp. za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky.

Laureáti 16. ročníka získajú osvedčenie o udelení ceny „Fénix – Kultúrna pamiatka roka“ priamo z rúk ministerky kultúry SR, umelecký artefakt – sošku bájneho vtáka Fénixa a tiež finančnú odmenu 10 000 eur od generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP, ktorá spolu s SPP dlhodobo podporuje obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok na Slovensku.

Odborná porota má zároveň právo udeliť titul „Čestné uznanie“. Môže ho získať právnická alebo fyzická osoba, ktorá zásadným spôsobom vstúpila do procesu obnovy/reštaurovania pamiatky, za mimoriadny prínos k ochrane a obnove pamiatky.

Okrem vyššie uvedených cien udelí generálny partner súťaže, Nadácia SPP, aj špeciálnu cenu „Fénix – Cena Nadácie SPP“. Toto ocenenie bude udelené na základe výsledkov hlasovania verejnosti za najkrajšiu obnovenú pamiatku.

Ministerstvo kultúry, odborná porota a partneri súťaže môžu navyše na základe spoločného rozhodnutia vybrať pamiatku, ktorej obnova ešte nebola ukončená a udeliť jej vlastníkovi titul s názvom „Adept na cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka“. Cieľom udelenia tejto ceny je podporiť vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, nachádzajúcich sa v procese obnovy, upozorniť verejnosť na túto národnú kultúrnu pamiatku a proces jej obnovy a vytvoriť priestor pre sledovanie tohto procesu až po úspešne ukončenú obnovu.

Pamiatky je možné prihlásiť do súťaže od 2. novembra 2022 do 31. januára 2023. O prestížnu cenu sa môžu uchádzať pamiatky, ktoré boli obnovené, či zreštaurované v rokoch 2021 a 2022. Prihlášku do súťaže spolu s kompletnou dokumentáciou je potrebné v tomto ročníku podať výhradne elektronicky – a to prostredníctvom systému egrant: https://nadaciaspp.egrant.sk/.

Štatút súťaže a viac informácií o súťaži, o  minuloročných súťažiacich pamiatkach, ako aj ich príbehy nájdete na www.kpr-fenix.sk.

Posledná aktualizácia: 2. novembra 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať