Ministerstvo kultúry SR a partneri súťaže – Nadácia SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) a mediálny partner RTVS vyhlásili 2. novembra 2021 15. ročník súťaže“Kultúrna pamiatka roka – Fénix”. Pamiatky bolo pôvodne možné prihlásiť do súťaže do 15. januára 2022. Uzávierka podávania prihlášok sa predlžuje do konca mesiaca, t.j. do 31. januára 2022.  

Súťaž “Kultúrna pamiatka roka – Fénix”

Prestížna súťaž “Kultúrna pamiatka roka – Fénix” je iniciatívou, ktorá inšpiruje, motivuje a podporuje vlastníkov cenných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu. Laureáti 15. ročníka získajú priamo z rúk ministerky kultúry Natálie Milanovej osvedčenie o udelení ceny „Kultúrna pamiatka roka – Fénix“ – plastiku bájneho vtáka Fénixa, ktorej autorom je akademický sochár Stanislav Mikuš. Zároveň získajú finančnú odmenu 10 000 eur od generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP, ktorá spolu s SPP dlhodobo podporuje obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok na Slovensku.

Prihlasovanie pamiatok do súťaže

Pamiatky je možné prihlásiť do súťaže do 31. januára 2022. O prestížnu cenu sa môžu uchádzať pamiatky, ktoré boli obnovené či zreštaurované v rokoch 2020 a 2021. Prihlášku do súťaže spolu s kompletnou dokumentáciou je potrebné podať elektronicky na adresu: sutaz@kpr-fenix.sk a zároveň aj do podateľne Ministerstva kultúry SR alebo poštou. Pri organizovaní súťaže ministerstvo spolupracuje s poprednými vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu na Slovensku. Štatút súťaže a ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.kpr-fenix.sk.

Posledná aktualizácia: 14. januára 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať