Kvôli pandémii to bol jeden z najťažších rokov pre kultúru a Slovensko od jeho vzniku. Pripravili sme finančné kompenzácie pre ľudí a prioritou Ministerstva kultúry SR bolo priniesť transparentnosť a systémové riešenia. Vykonali sme vnútorné audity a kontroly vlastných inštitúcií, vypracovali sme revíziu výdavkov na kultúru, zaviedli sme nové férové a transparentné výberové konania, vytvorili sme nový dotačný systém a s ním spojené nevyhnutné legislatívne zmeny. Prerozdelili sme viac ako 51 miliónov vo forme covidovej pomoci.

„V dobe, keď som prevzala rezort kultúry, Slovensko zasiahla pandémia. Tá nielen paralyzovala kultúru, ale zároveň odhalila doteraz množstvo zanedbaných ale pre kultúru životne dôležitých vecí, ktoré na ministerstve nefungovali,“ spomína na svoj nástup do funkcie ministerka kultúry Natália Milanová. „Skostnatené ministerstvo sme začali rozhýbavať. Priority nám diktoval COVID. Potrebovali sme podať pomocnú ruku tým, ktorých zastupujeme – umeleckej obci,“ povedala ministerka kultúry.

COVID POMOC

Spusteniu covidovej pomoci predchádzala nevyhnutná úprava legislatívy. Doposiaľ bolo subjektom v kultúre prostredníctvom mimoriadnych výziev, ktoré pripravilo ministerstvo kultúry, Fond na podporu umenia, Audiovizuálny fond a Kult minor či vďaka rokovaniam s ostatnými ministerstvami prerozdelených viac ako 51 miliónov eur.

Novovytvorený “Korona tím” stále pracuje na ďalších formách pomoci. V záujme čo najkvalitnejšieho nastavenia dotačných schém prizvalo ministerstvo kultúry do ich prípravy aj samotných predstaviteľov a predstaviteľky kultúrnej obce.

Ministerstvo spustilo portál PomahameKulture.sk, kde aktualizuje výzvy i výšku doterajších dotácií.

TRANSPARENTNOSŤ

Na rezorte kultúry sme viac zapojili našu analytickú jednotku Inštitútu kultúrnej politiky, pretože pri rozhodnutiach chceme vychádzať z dát a odborných analýz. Pracovalo sa na optimalizácii procesov rezortu, zároveň sa vykonali audity jednotlivých inštitúcií a revízia výdavkov na kultúru. Výsledky týchto dokumentov ukázali, ktoré problémy musí ministerstvo systémovo riešiť ako prvé.

Ďalšou z priorít bolo vniesť chýbajúcu transparentnosť do výberových konaní na vedúce posty v inštitúciách spadajúcich pod ministerstvo kultúry. Výsledkom tejto snahy je nová smernica o výberových konaniach pripravená v spolupráci s kultúrnou obcou, ktorá garantuje férový, otvorený a transparentný postup.

AKTÍVNE MINISTERSTVO

Dôležité bolo ukončiť nevýhodné zmluvy a nezmyselné projekty.

 

  • Výborný ohlas mal nový projekt Online Živé umenie, v rámci ktorého vznikol streamovací a zároveň predajný portál e-vstupeniek – navstevnik.online. Odohralo sa 265 predstavení a bolo predaných 16 312 vstupeniek
  • Zazmluvnením 6 kreatívnych centier vo výške viac ako 70 miliónov sa nám podarilo ukončiť dlhotrvajúcu nezvládnutú eurofondovú výzvu bývalého vedenia
  • Na rok 2020 a 2021 sa zdobrovoľnilo odvádzanie 2% príspevku do umeleckých fondov (Literárny fond, Hudobný fond a Fond výtvarných umení)
  • Zjednotenie a zjednodušenie procesov AVF, FPU a KULT MINOR v záujme možnej efektívnejšej reakcie v období krízovej situácie
  • Pomohli sme festivalom a kultúrnym udalostiam. Upravili sme legislatívu tak, aby mali možnosť posunutia platnosti zakúpených vstupeniek a predĺženie lehoty na vrátenie výšky vstupného o 13 mesiacov od pôvodného termínu podujatia
  • Novela zákona o vysielaní a retransmisii prináša aj tzv. COVID-ové opatrenia pre rádiá, ktoré im majú zaistiť väčšie príjmy z mediálnej komerčnej komunikácie
  • Vyhlásenie 7 transparentných výberových konaní z toho 3 už boli úspešne ukončené

VÍZIA A PRIORITY

Do druhého roku vlády vstupuje ministerstvo kultúry s prioritou priniesť zmeny, ktoré umožnia pomoc kultúrno-kreatívnemu priemyslu. „Výzvou ministerstva je stať sa efektívnou a transparentnou inštitúciou, ktorá pozná potreby ľudí pracujúcich vo svojom sektore a aktívne zastupuje a presadzuje ich záujmy. Vytvorili sme dokument “Reformy pre udržateľný rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu”, kde objasňujeme, čo chceme po rokoch nečinnosti rezortu zmeniť,“ dodáva ministerka.

Uplynulý rok sa na ministerstve kultúry niesol tiež v znamení prípravy nového programového obdobia pre eurofondy, zameraného na podporu obnovy kultúrneho dedičstva. Pripravuje sa aj reforma umeleckých fondov a s tým súvisiaci štatút umelca. Ministerstvo nezabúda ani na to, že korona naďalej trvá a preto sa pracuje na nových formách pomoci.

“Máme pred sebou ešte veľa práce, aby sa nám všetko, čo máme v pláne, podarilo naplniť a ja verím, že spolu to zvládneme,“ upresňuje na záver.

Posledná aktualizácia: 15. apríla 2021 / MKSR Admin

Zdieľať