Na celoeurópskom projekte „Plánu obnovy“ participuje aj ministerstvo kultúry. Rokovania o využití finančných prostriedkov pre pripravované reformy síce stále pokračujú, avšak už teraz je jasné, že MK SR bude súčasťou spoločného čerpania v rámci rezortnej spolupráce ministerstiev.

V aktuálne zverejnenom návrhu sa nachádza v rámci „Zelenej obnovy budov“. Pre reformu ministerstvo našlo partnera na ministerstve dopravy a výstavby a celková hodnota tohto komponentu je 700 miliónov €. Ministerstvo kultúry chce, popri  pasportizácii národných kultúrnych pamiatok, pomocou reformy docieliť aj zvýšenie transparentnosti a zefektívnenie rozhodovania pamiatkových úradov. Investície z komponentu majú taktiež smerovať do obnovy historických a pamiatkovo chránených budov s cieľom zlepšiť možnosti ich využitia a znížiť ich prevádzkové náklady.

Rezort kultúry má vypracované minimálne ďalšie tri reformy v súlade s predpísanými požiadavkami Európskej komisie.

Cieľom jednej z nich je pluralita a dôveryhodnosť médií so zámerom vyrovnať trhové podmienky pre všetkých poskytovateľov mediálnych služieb zavedením koregulačného mechanizmu, čím by sa podporila súťaž a kvalita poskytovaných mediálnych služieb. Reforma je považovaná za dôležitú viacerými partnermi vzhľadom na dôležitosť boja s dezinformáciami.

Zásadnou je aj reforma umeleckých fondov. Jej cieľom je odstránenie neefektívnosti pri podpore umenia, lepšia identifikácia pracovníkov v kultúre a kreatívnom priemysle a zabezpečenie systematického nástroja krízovej intervencie, dostupného pre všetkých profesionálov v KKP v mimoriadnych situáciách.

Dôležitou je aj reforma rozdrobenosti knižničnej siete, ktorej cieľom je odstrániť existujúce deformácie knižničnej siete a inovovať jej služby tak, aby boli atraktívne pre verejnosť a zabezpečovali prístup obyvateľstva k informačným zdrojom a službám.

Keďže ide stále o návrh, ministerstvo naďalej rokuje o zaradení aj ďalších reformných zámerov do jednotlivých komponentov plánu obnovy. Finálne znenie plánu obnovy však musí ešte na konci schváliť Európska komisia.

Posledná aktualizácia: 14. januára 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať