Ministerstvo kultúry SR dnes ukončilo sériu rozporových konaní k návrhu Zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Konsenzus našlo vo viacerých pripomienkach, niektoré akceptovalo úplne, niektoré čiastočne. Materiál sa však do ďalšieho legislatívneho procesu posunie aj s neodstránenými rozpormi. Predmetom rokovania by mal byť na najbližšom zasadnutí vlády, a to v stredu 27. marca 2024.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým zástupcom, ktorí sa na rozporových konaniach na pôde rezortu kultúry zúčastnili, či už z rezortov financií, školstva ale aj tých, ktorí boli z radov verejnosti v rámci hromadných pripomienok, za konštruktívnu diskusiu. Bolo vidieť, že naším spoločným cieľom je pripraviť na rokovanie vlády materiál, vďaka ktorému si Slovenská televízia a rozhlas budú môcť opäť plniť svoju verejnoprávnu funkciu,“ povedala ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová.

Ako uviedol generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala  „Cieľom rozporového konania bolo zosúladiť návrh zákona so slovenským právnym poriadkom a európskou legislatívou tak, aby v dohľadnom čase vznikla nová verejnoprávna vysielacia inštitúcia, ktorá zlepší fungovanie televízneho a rozhlasového vysielania na Slovensku. Všetky pripomienky seriózne vyhodnocujeme, aby nová právna norma spĺňala potrebné atribúty moderného a plne funkčného zákona inštitúcie verejnej služby.“

Rezort kultúry sa v rámci medzirezortného pripomienkového konania zaoberal viac ako 300 pripomienkami, z toho 42 z nich bolo hromadných. Ak návrh zákona schváli vláda SR, Slovenská televízia a rozhlas zostane naďalej verejnoprávnou inštitúciou. Jej Radu budú po novom menovať dva orgány, konkrétne vláda prostredníctvom Ministerstva kultúry SR a Národná rada SR. Vznikne tiež nová Programová rada.

 

 

Posledná aktualizácia: 22. marca 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať