Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže SR budú spolupracovať v rámci mediálnej výchovy na školách. Rezort školstva zaradí do pracovnej skupiny k tejto téme aj zástupcu z rezortu kultúry. Na dnešnom pracovnom stretnutí na pôde rezortu kultúry sa na tom zhodli štátni tajomníci Tibor Bernaťák a Slavomír Partila s tým, že v tejto oblasti je potrebné stanoviť jasné pravidlá.

„Ministerstvo kultúry má záujem v tejto oblasti spolupracovať, pretože naším záujmom je rozvíjať u detí kritické myslenie, pluralitu názorov a viacvrstvové vnímanie sveta,“ povedal na stretnutí generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala.

Podľa generálneho riaditeľa Sekcie predprimárneho vzdelávania Martin Kríž je z pohľadu rezortu školstva, aby sa žiaci učili ako majú myslieť a nie čo si majú myslieť. Dôležité je tiež, aby sa pritom opierali o hodnoty, vedomosti a dáta.

Ministerstvo kultúry SR má možnosť podporiť mediálnu výchovu na školách aj prostredníctvom dotačného programu mediálnej výchovy a boja proti dezinformáciám.

 

 

Posledná aktualizácia: 9. júla 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať