Verejnoprávna RTVS bude dostávať od roku 2024 z prostriedkov štátneho rozpočtu omnoho viac financií než doteraz.

Zatiaľ čo doteraz bola RTVS financovaná predovšetkým z tzv. koncesionárskych poplatkov a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Zmluvy so štátom, od budúceho roka bude dostávať nárokovateľný príspevok v sume rovnajúcej sa minimálne 0,15% HDP Slovenska. V roku 2024 by tak malo ísť o sumu približne 160 miliónov eur.

„Aby sme si vedeli uvedomiť rozdiel, ktorý náš návrh zákona prináša – zatiaľ čo tento rok RTVS očakávala príjmy z koncesionárskych poplatkov približne vo výške 83 miliónov eur, plus zmluva so štátom činila 31 miliónov eur, teda dohromady 114 miliónov, teraz by získala až 160 miliónov eur. Suma investícií do RTVS takto narastie o 46 miliónov,“ poznamenala ministerka kultúry Natália Milanová.

Týmto krokom sa navyše zruší aj kontroverzná Zmluva so štátom, ktorá za predchádzajúcich vlád vedela byť nástrojom, aby generálny riaditeľ RTVS bol odkázaný na vydobýjanie si potrebných financií pre tvorbu programov vo verejnom záujme.

„Keďže ide o verejnoprávne médium, je pre nás veľmi dôležité, zabezpečiť RTVS nezávislosť a čo najlepšie podmienky pre objektívne informovanie verejnosti a jej vlastnú tvorbu,“ dodala Natália Milanová.

Ministerka kultúry tiež avizovala, že do parlamentu bude predložený aj návrh ústavného zákona, ktorý by ešte pevnejšie ochránil nezávislé financovanie RTVS a odstrašil tak politikov či političky pri zasahovaní do jej činnosti a vysielania.

Návrh zákona z dielne ministerstva kultúry, o ktorom začnú poslanci národnej rady rozhodovať už na májovej schôdzi, reaguje na koncoročné rozhodnutie politikov zrušiť tzv. koncesionárske poplatky. Keďže na ich zvyšovanie sa nenašla politická vôľa posledných 20 rokov, rezort kultúry vníma návrh zákona ako krok na zabezpečenie stabilného a predvídateľného financovania RTVS.

Foto: Zdroj TASR

Posledná aktualizácia: 14. apríla 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať