Generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave Silvia Stasselová bola menovaná do riadiaceho výboru Medzinárodnej federácie knižničných asociácií a inštitúcií (IFLA) na obdobie 2023-25. Stalo sa tak 24. augusta 2023 na záverečnom ceremoniáli Svetového knihovníckeho kongresu v holandskom Rotterdame.

Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií je najvýznamnejšou knihovníckou organizáciou na svete – je globálnym hovorcom knihovníckej profesie a zastupuje záujmy troch miliónov knižníc zo všetkých kontinentov sveta. Silvia Stasselová je vôbec prvou zástupkyňou slovenskej alebo českej knižnice na tejto pozícii v histórii federácie.

Hlavným poslaním IFLA je nielen vytváranie platformy spoločnej medzinárodnej odbornej spolupráce, ale aj posilňovanie významu a pozície knižníc v jednotlivých krajinách sveta. Na odborných fórach IFLA sa riešia celosvetové problémy knižníc a knihovníctva a jej medzinárodne platné odporúčania, smernice a vyhlásenia sú významným nástrojom rozvoja a uplatňovania trendov knihovníctva vo vyspelých aj v rozvojových krajinách.

Foto: Matteo Cogliati/IFLA

Posledná aktualizácia: 30. augusta 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať