Slovenské národné múzeum v spolupráci Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky si dovoľujú informovať, že dňa 8. septembra 2021 o 15.00 h sa koná slávnostné odovzdávanie výročných cien za najvýznamnejšie aktivity z oblasti poznávania, ochrany a prezentácie nášho kultúrneho dedičstva v priestoroch Zimnej jazdiarne v areáli Bratislavského hradu.

Prestížne ceny časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, ktorý si tohto roku pripomína 70. výročie svojho vzniku, udelia redakcia a redakčná rada časopisu spoločne s vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky už po 30. raz.

Výročné ceny za rok 2020 budú udelené v kategóriách:

• Objav – nález – akvizícia
• Expozícia – výstava
• Publikácia
• Obnova – adaptácia
• Reštaurovanie
• Audiovízia – multimédiá

V kategórii Podujatie sa vzhľadom na epidemickú situáciu v roku 2020 cena neudelila.

Redakčná rada spomedzi 127 nominovaných projektov vybrala 18 projektov, z ktorých hlasovaním určila nositeľov 7 výročných cien. Ocenené budú:

–       objav fragmentov a kompletizácia gotického kamenného pastofória v rímskokatolíckom Kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne,

–       nález keltskej mužskej sošky so zlatými očami z archeologickej lokality Jánovce pri Poprade,

–       výstava Umením a slovom. Kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove vo Východoslovenskej galérii v Košiciach,

–       reprezentačná publikácia Knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej knižnice v Martine,

–       Pradiareň 1900, obnova a adaptácia industriálnej architektúry v areáli bývalej továrne Cvernovka v Bratislave,

–       reštaurovanie barokových nástenných malieb v južnej kaplnke Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni,

–       dokumentárny film Fantastický stredovek o gemerských nástenných maľbách.

Slávnostné odovzdanie cien laureátom sa uskutoční v predvečer otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ocenené diela, ako aj zoznam všetkých nominácií sú uverejnené v časopise Pamiatky a múzeá 3/2021.

Posledná aktualizácia: 8. septembra 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať