Slovenské národné múzeum (SNM) vydalo novú profilovú publikáciu v anglickom jazyku s názvom Slovak National Museum, ktorá približuje jeho viac ako 120-ročnú históriu a formovanie zbierkového fondu.

Slovak National Museum je čiastočne upravenou verziou publikácie Slovenské národné múzeum, vydanej múzeom v roku 2013. Okrem histórie vzniku a vývoja inštitúcie ponúka v katalógovej – obrazovej časti symbolický výber 120-tich zbierkových predmetov zo svojho viac ako 4 miliónového zbierkového fondu, ktorý múzeum spravuje.

SNM je najdlhšie kontinuálne pôsobiacou vedeckou a kultúrnou inštitúciou na Slovensku (1893) a významnou mierou sa podieľa na ochrane národného kultúrneho dedičstva. Popri zbierkových predmetoch múzeum spravuje aj niekoľko desiatok nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Zostavovateľka a autorka koncepcie publikácie Gabriela Podušelová sa autorsky podieľala spolu s Evou Králikovou a Elenou Machajdíkovou na spracovaní prvých dvoch častí publikácie. Katalógovú časť pripravil pod jej vedením tím kurátorov špecializovaných múzeí SNM. Moderný grafický dizajn je dielom výtvarníka Matúša Lányiho.

„Kniha je prioritne určená pre anglicky hovoriaceho návštevníka múzea, ktorý má záujem o hlbšie poznanie slovenských dejín z pohľadu jednej z najstarších a najväčších kultúrnych inštitúcií na Slovensku,“ uviedla Gabriela Podušelová, námestníčka generálneho riaditeľa SNM pre Úsek odborných činností.

„Vítam tento druh reprezentatívnej publikácie, je dôstojnou prezentáciou inštitúcie Slovenského národného múzea doma i v zahraničí,“ dodal Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM.

Publikáciu je možné si objednať prostredníctvom e-shopu SNM, prípadne zakúpiť v pokladni vybraných múzeí Slovenského národného múzea: v SNM – Prírodovednom múzeu, SNM – Archeologickom múzeu v Bratislave, v múzejnom obchode SNM – Historického múzea na Bratislavskom hrade či v SNM – Múzeu Červený Kameň a SNM – Múzeách v Martine.

Posledná aktualizácia: 20. júla 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať