Decembrové koncerty pokračujú v Koncertnej sieni piatkovým symfonickým koncertom (11. 12. 2020) o 19.00 h a nedeľným Adventným koncertom (13. 12. 2020)  o 16.00 h. Na základe aktuálnych usmernení  môžeme obsadiť  50 % kapacity Koncertnej siene. Vstupenky na oba koncerty sú v predaji  v Pokladnici Slovenskej filharmónie.   Sledovať ich môžete aj v priamom prenose na stream.filharmonia.sk.

V piatok večer sa Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor predstavia pod taktovkou svetobežníka Juraja Valčuhu. Slovenský dirigent svetového renomé, hudobný riaditeľ Teatro San Carlo v Neapole a prvý hosťujúci dirigent Konzerthausorchestra v Berlíne, patrí k pravidelným hosťom posledných sezón Slovenskej filharmónie. Koncert otvorí Beethovenova hudba k tragédii Johanna Wolfganga Goetheho Egmont op. 84  so sopránovým partom a hovoreným slovom. Inšpiráciou pre vznik tragédie Egmont od Johanna Wolfganga Goetheho  sa stal príbeh holandského grófa Lamoraala van Egmonta, ktorý bol stelesnením boja za ideály a slobodu aj za cenu života. Najčastejšie sa uvádza len predohra, alebo samotná hudba ako ucelené dielo. V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie zaznie vo forme prerozprávaných textov tragédie, ktoré hudobné obrazy plynulo prepájajú. V úlohe rozprávača sa predstaví člen Činohry SND Tomáš Maštalír a  sólový part zaznie v interpretácii  sólistky Opery SND Evy Hornyákovej.  Zaradením diela dramaturgia reflektuje na tohtoročné 250. výročie narodenia velikána hudobných dejín Ludwiga van Beethovena.

V druhej polovici večera je na programe Gloria Francisa Poulenca, ktorá je vrcholom jeho  vokálno-inštrumentálnej tvorby s duchovnou tematikou.

Umelecký zážitok piatkového koncertu umocní  hudobné naštudovanie  dirigenta Juraja Valčuhu.

Koncert k Roku slovenského divadla platí prednostne pre abonentov cyklov AD, BE, A a B.

Tretí Adventný koncert zaznie v nedeľu 13. decembra v interpretácii Slovenského komorného orchestra (um. vedúci Ewald Danel), Speváckeho zboru Lúčnica (zbormajsterka Elena Matúšová) a poprednej mladej slovenskej sopranistky Slávky Zámečníkovej, ktorá sa od aktuálnej sezóny stala sólistkou Viedenskej štátnej opery. S adventom sú späté modlitby Ave Maria (Zdravas’ Mária) a Magnificat (Velebí moja duša Pána).  Ave Maria zaznie v podobe známych skladieb od Johanna Sebastiana Bacha/Charlesa Gounoda,  Franza Schuberta a  slovenského autora Mikuláša Schneidera-Trnavského. Ťažiskom koncertu je zhudobnenie Magnificatu od Johna Ruttera, súčasného anglického skladateľa a dirigenta. Inšpiráciou mu boli oslavy mariánskych sviatkov sprevádzaných veľkými „fiestami“ a procesiami v uliciach Španielska, Mexika či Portorika. Dielo zaznelo v premiére v newyorskej Carnegie Hall roku 1990. Koncert sa uskutoční v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Viedni.

Koncerty Slovenskej filharmónie sa budú konať za dodržania aktuálnych   hygienických opatrení – povinné nosenie rúšok a  bezdotyková dezinfekcia rúk. Zároveň sa realizuje periodická aerosolová priestorová dezinfekcia.   Bufet SF počas prestávky nebude k dispozícii.

Posledná aktualizácia: 11. decembra 2020 / Komunikácia Protokol

Zdieľať