Ministerka kultúry Natália Milanová a veľvyslanec Francúzska na Slovensku Pascal Le Deunff dnes v priestoroch Ministerstva kultúry SR oficiálne podpísali Program bilaterálnej spolupráce v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Francúzskej republiky. 

Spolupráca, ktorá obohatí mnohé oblasti slovenskej kultúry

Prostredníctvom tohto dokumentu si Slovensko a Francúzsko vymedzili prioritné témy spolupráce. V jednotlivých častiach memoranda sa spomína okrem iného napríklad oblasť kinematografie a televízie, organizácia filmových festivalov a koprodukčných projektov a tiež podpora spolupráce medzi partnerskými filmovými distribučnými a produkčnými spoločnosťami. Dokument sa zaoberá tiež spoluprácou medzi umeleckými vysokými školami, digitalizáciou archívov a literárnymi projektmi, ich prekladom a šírením či vzájomným spoznávaním francúzskych a slovenských autorov a autoriek.

Obe strany zároveň už teraz postupne nachádzajú prvé styčné body spolupráce v niektorých konkrétnych projektoch. Príkladom je Slovenská národná galéria, ktorá rovnako ako aj francúzske Centre de Georges Pompidou prechádza rekonštrukciou. Slovensko a Francúzsko preto uvažujú o prípadnej spolupráci týchto inštitúcií po ukončení stavebných prác.

Dôraz na obnovu pamiatok, zotavenie kultúry z pandémie a boj proti dezinformáciám

Podpisom dokumentu Francúzsko ponúka Slovensku svoje bohaté skúsenosti v oblasti obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok. Výmena skúseností a osvedčených postupov by mala prebiehať prostredníctvom osobitných výmenných programov. Ako sa ďalej uvádza v Programe bilaterálnej spolupráce, jeho signatári chcú venovať osobitnú pozornosť oživeniu ekonomiky kultúrneho a kreatívneho sektora v súvislosti s ekonomickými dopadmi krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. V neposlednom rade bude jednou z dôležitých priorít posilnenie spolupráce medzi médiami v boji proti dezinformáciám a hybridným hrozbám.

Zrod spolupráce

Dohoda o novej bilaterálnej spolupráci sa zrodila počas oficiálneho stretnutia ministerky kultúry SR Natálie Milanovej a ministerky kultúry FR Roselyne Bachelot-Narquin, ktoré sa uskutočnilo v júli tohto roka v Paríži. “Teší ma, že už na prvom stretnutí po mojom nástupe do funkcie francúzska strana nadniesla ponuku uzatvorenia tejto bilaterálnej dohody a preto by som sa dnes, pri tejto príležitosti, rada poďakovala Jeho Excelencii, Pascalovi Le Deunff a jeho prostredníctvom aj pani ministerke kultúry Francúzska Roselyne Bachelot,” vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová.

“Francúzsko je pre Slovensko  významný spojenec nielen ako investor a obchodný partner, ale tiež partner v oblasti kultúry, ochrany kultúrneho dedičstva a širokého spektra aktivít všetkých umeleckých smerov. Vzťahy medzi Slovenskom a Francúzskom sú dlhodobo veľmi dobré a priateľské. Som presvedčená, že v prípade kultúrneho partnerstva Slovenska a Francúzska tento Program prispeje k posilňovaniu vzťahov medzi našimi krajinami, inštitúciami a umelcami,” dodala ministerka kultúry Natália Milanová.

“Pani ministerka, dohoda, ktorú dnes podpisujeme, je ovocím Vašej návštevy vo Francúzsku v júli 2021 a Vášho stretnutia s pani Roselyne Bachelot, francúzskou ministerkou kultúry.  Blahoželám Vám k tomuto úspechu. Dnešný podpis francúzsko-slovenskej dohody vyjadruje za obe naše krajiny túžbu rozvíjať vzájomné vzťahy v rôznych oblastiach kultúry. Pri realizácii  našej dohody budeme dohliadať na to, aby boli zapojené nielen oba štáty, ale tiež samosprávy, kultúrne inštitúcie, umelci a experti z oboch krajín, ktorí budú spoločne prispievať k šíreniu kultúry,” vyjadril sa počas dnešného slávnostného podpisu dohody veľvyslanec Francúzska na Slovensku Pascal Le Deunff.

“Počas francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ v prvom polroku 2022 budeme kultúru dávať na rovnakú úroveň priorít ako ostatné oblasti, ktoré potrebujú ďalšiu osvetu. Európa, to je jedinečná kultúra, a je potrebné, aby sme ju spolu dostali ešte vyššie, aby sme ju ešte viac podporovali, obhajovali a ďalej odovzdávali,“ dodal Pascal Le Deunff.

30. výročie nadviazania vzájomných diplomatických stykov

Práve podpísaný dokument je unikátny v tom, že ide o prvú dohodu o spolupráci medzi Slovenskom a Francúzskom na úrovni ministerstiev. Ďalším blížiacim sa významným okamihom vo vzťahu Slovenska a Francúzska bude okrúhle 30. výročie nadviazania vzájomných diplomatických stykov našich krajín, ktoré oslávime v roku 2023. Práve tento aktualizačný moment sa môže stať dôležitou súčasťou mnohých projektov, ktoré sa zrodia na základoch čerstvo podpísanej bilaterálnej spolupráce.

Posledná aktualizácia: 17. decembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať