Ministerstvo kultúry spúšťa v pondelok dotácie na pomoc kultúre a kreatívnemu priemyslu (KKP). Cieľom dnes predstavenej výzvy je zmierniť dopady pandémie COVID-19 na podporné a technické profesie v KKP. Určená je tým, ktorí od marca do septembra 2020 nemohli čerpať finančnú podporu z projektu Prvá pomoc ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny. Žiadosti o dotácie sa dajú podávať 10 kalendárnych dní, od pondelka 23. novembra do stredy 2. decembra. Žiadatelia, ktorí splnia podmienky výzvy, dostanú dotáciu do konca roka.

„Ministerstvo kultúry má dobré správy. Vyrokovali sme s ministerstvom financií pre kultúru toľko peňazí, koľko budeme potrebovať. Ako podklad nám poslúžil náš formulár o kultúrnom a kreatívnom priemysle. Teraz nasleduje spustenie výzvy, ktorá je určená tým, čo nemohli žiadať o pomoc z ministerstva práce,“ konštatovala na dnešnej tlačovej besede ministerka kultúry Natália Milanová.

Spustenie dotácií je výsledkom niekoľkomesačnej práce ministerstva kultúry, do ktorej zapojilo partnerov z iných rezortov a aj predstaviteľov KKP. Ministerstvo môže po prvý raz udeľovať dotácie na pomoc v mimoriadnych situáciách, ako je aj pandémia koronavírusu, vďaka nedávno prijatému zákonu o dotáciách a tiež tzv. antiCOVID-ovej novele 2.

Žiadosti o dotáciu môžu v prvej výzve „Pomoc pre technické a podporné profesie v kultúrnom a kreatívnom priemysle“ podávať profesionáli z technických a podporných profesií, ktorí pracujú v odvetviach KKP ako SZČO a slobodné povolania. Nárok na dotáciu má každý, kto od marca do septembra tohto roka nečerpal pre súbeh príjmov podporu z Prvej pomoci ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň jeho čistý mesačný príjem nepresiahol 540 eur.

Podstatnou podmienkou pre úspešné podanie žiadosti o dotáciu je zápis v evidencii iných profesionálov, ktorú vedie Fond na podporu umenia a je zverejnená na  – podpora.fpu.sk. Evidencia iných profesionálov v kultúre vznikla na základe tzv. antiCOVID-ovej novely 2. FPU podľa nej vedie dva nové verejné zoznamy, a to evidenciu profesionálnych umelcov a evidenciu iných profesionálov v kultúre. Riaditeľ FPU Jozef Kovalčik na dnešnej tlačovej besede upozornil, že do 31. januára budúceho roka je zápis do oboch evidencií bezplatný. Všetkým, čo sa chcú zapísať do evidencie a majú nejasnosti, fond poradí na informačných telefónnych linkách. K dispozícii budú na číslach 02/ 59 324 269, 02/59 324 268 a 02/59 324 249 počas pracovných dní od 13:00 do 15:00.

Záujemcovia nájdu príklady výpočtu dotácie a ďalšie potrebné informácie, ako je návod na vyplnenie žiadosti či otázky a odpovede, už teraz na webovom sídle ministerstva kultúry. Pre žiadateľov pripravilo ministerstvo počas výzvy aj call centrum na telefónnom čísle +421 2 32 184 357 a emailovú podporu na adrese ds.podpora@culture.gov.sk. Call centrum bude k dispozícii počas trvania výzvy, denne sedem dní v týždni, od 8:00 do 20:00.

Po uzavretí prvej výzvy vyhlási MK SR začiatkom budúceho roka ďalšie dotačné výzvy na pomoc KKP.

Posledná aktualizácia: 23. novembra 2020 / Komunikácia Protokol

Zdieľať